Daily Archives: 24.11.2012

Hội luận với Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh CSsR

Lắng nghe phần Audio:

Hội luận với Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh CSsR (Dòng Chúa Cứu Thế – Saigon)

Advertisements

Câu chuyện truyền thông: Trở lại với tâm linh