Tag Archives: Việt Hùng

Lưỡi bò tham lam độc ác!

Lưỡi bò thọc xuống biển Đông
Cùng nhau đoàn-kết con rồng cháu tiên.
Giặc Tàu gây chiến triền-miên…!
Đồng minh Mỹ quốc giữ yên quê mình.

Lưỡi bò tham-vọng thật kinh!
Hung-hăng thâm-độc gây binh-biến hoài.
Giặc Hán tàn sát bi-ai..!
Toàn dân quyết chiến chống loài xâm-lăng.

Đàn bò điên phá xóm làng
Tiêu-tan đồng ruộng oán-than đất trời.
Bầy ong vỡ tổ tơi-bời
Châm bò mù mắt cuộc đời gian-tham!

Tiếp tục đọc