Tag Archives: Đặng Quang Chính

Bài thơ dài

Không kể văn nhân, thi sĩ
Những con người rất đổi bình thường
Sau khi bỏ phiếu bằng chân
họ đã thấy đời đôc lập, tự do
còn quí hơn gì mà họ đã từng được hưởng

Nhưng những văn nhân thi sĩ đó
Những người dân bình thường quá đổi
Sau hơn 30 năm sống ở nước người
thấy được chân lý tưởng tầm thường nhưng đã đổi bằng mạng sống
Chỉ tội nghiệp !…cho những người còn bị tù lỏng ở nước nhà

Tiếp tục đọc