Tag Archives: Ngô Đình Châu

Cuộc di cư vĩ đại chạy trốn Cộng Sản 1954 – 1955

Bài này trích trong quyển “Chính Biến 1-11-1963 & TT Ngô Đình Diệm” của tác gỉa Ngô Đình Châu, do nhà báo THẰNG MÕ San Jose xuất bản năm 2009, nơi trang 56 với tiêu đề:

Cuộc di cư vĩ đại chạy trốn Cộng Sản 1954-1955

Trong những năm đầu tiên của chế độ, khi toàn dân cùng với chính quyền bắt tay vào việc xây dựng đất nước, thì đã gặt hái được những thành quả ngoạn mục như sau:

Tiếp tục đọc

Bà Ngô Đình Nhu khuê danh Trần Lệ Xuân

TranLeXuan1Ngô Đình Châu

Lời của người chuyển bài : Trần Hữu Phái

Kính thưa quý Diễn Đàn.

Tiếp theo nhận định của quý ông Trần Bá Đàm, Vũ Linh Châu, cụ Nguyễn Phước Đáng … về danh từ “Đệ Nhất Phu Nhân: giành cho bà Ngô Đình Nhu. “Ngoài chức vụ dân biểu Quốc Hội, bà Nhu còn là chủ tịch Phong trào “Phụ nữ Liên đới”. Khi tiếp quốc khách, bà Nhu đóng vai trò Đệ nhứt Phu nhân vì Tổng thống độc thân”. Tôi xin phép tác gỉa Ngô Đình Châu được chuyển một số phân đoạn viết về bà Ngô Đình Nhu, có in trong quyển ” Chính Biến 1-11-1963 & Tổng Thống Ngô Đình Diệm” lên các Diễn Đàn với tiêu đề như sau :

Bà NGÔ ĐÌNH NHU khuê danh TRẦN LỆ XUÂN

Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924, thường được gọi là bà Ngô Đình Nhu. Bà Ngô Đình Nhu là một gương mặt phụ nữ then chốt trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, cho đến khi anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị thãm sát năm 1963, đến nay tên tuổi bà vẫn còn được nhắc đến.

Bà Trần Lệ Xuân sinh tại Huế, nhưng cũng có tài liệu ghi là bà sinh tại Hà Nội. Bà là cháu gái vua Đồng Khánh và là ái nữ của luật sư Trần Văn Chương. Lúc nhỏ bà học trường Albert Sarraut ở Hà Nội, và đã tốt nghiệp tú tài Pháp.
Tiếp tục đọc