Tag Archives: Việt Oan

Không Cúi Đầu

Nhạc Phẩm: Không Cúi Đầu
Sáng Tác: Nhạc Sĩ Việt Oan
Thực Hiện: Nhóm TTYN

Tiếp tục đọc

Ngày mai tới

Nhạc Phẩm: Ngày Mai Tới
Đồng Sáng Tác: Việt ThơViệt Oan
Thực Hiện: Nhóm TTYN

Tiếp tục đọc

Chỉ tay năm ngón

TÁC PHẨM CHỈ TAY NĂM NGÓN
Sáng Tác: Việt Oan
Thơ: Ông Bùi Minh Quốc (nhà thơ hiện sống tại Hà Nội)
Thực Hiện: Nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước

Tiếp tục đọc