Tag Archives: Tuấn Sơn

Máy bay báo động sớm và điều khiển trên không (AEW & C = Aircraft Early Warning & Control)

Trong không chiến hiện nay, việc phát giác sớm đối phương và chỉ huy các phi đội máy bay chiến đấu có vai trò sống còn. Để thực hiện nhiệm vụ này, các quốc gia có nền khoa học-kỹ thuật tân tiến đã chế tạo mẫu máy bay trang bị ra-đa mạnh, bay rất cao, cho phép bao quát một vùng không gian rộng lớn lên tới hàng trăm dặm. Các máy bay thực hiện nhiệm vụ này thường được gọi chung là máy bay báo động  sớm và điều khiển trên không (AEW&C).

Máy bay AEW&C có thể thực hiện nhiệm vụ của mình trong các chiến dịch tấn công và phòng thủ trên không.