Tag Archives: Khiết Châu Nguyễn Huy Hùng

Hương Vu Lan

DÂNG CHA MẸ

Lá Thu vàng rụng báo Vu Lan,
Nuối tiếc Song thân khoé lệ tràn.
Sữa Mẹ, đói lòng tu ấm bụng,
Mình Cha, hoảng sợ núp lo tan.
Âm Dương cách biệt đầy thương nhớ,
Sinh Tử luân hồi vợi nghiệp oan.
Cúi lạy Phật Trời mười hướng độ,
Hương Linh siêu thoát cõi Thiên An.

KÍNH BẠN BÈ

Kinh cầu siêu độ khói hương lan,
Bể khổ u mê nghiệp trướng tràn.
Sống tạm Dương Trần, vui khổ lụy,
Chết về Âm Phủ, oán ân tan.
Tiếp tục đọc