Tag Archives: Nguyễn Thiếu Nhẫn

Nguyễn Chí Thiện và những cát bụi bên đường

Nguyễn Thiếu Nhẫn

“Ta van cát bụi bên đường

Dù nhơ, dù sạch đừng vương gót này”

Vũ Hoàng Chương

Năm 1995, nhà thơ tranh đấu Nguyễn Chí Thiện vừa mới đến Hoa Kỳ. Ông là một nhà thơ nổi tiếng khá lâu trước khi ông đặt chân lên đất Mỹ. Nhiều người trông đợi được thấy ông đặt chân lên phần đất tự do sau bao nhiêu năm tù đày.

Tiếp tục đọc