Tag Archives: Thế Việt

Liên Bang Nga và Á Châu Thái Bình Dương

Tiềm thủy đỉnh Amur-1650

Những ngày cuối tuần 8 và 9 tháng 9 dương lịch năm 2012, l ãnh đạo của các quốc gia trong Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Coperation) gọi tắt là APEC sẽ nhóm họp tại hải đảo Russky Island thuộc Vladivostok, miền Viễn Đông nước Nga. Người ta thường nghĩ rằng nếu năm 2011, Hội Nghị khai diễn tại Honolulu và Mỹ đã thành công phát khởi Chiến Lược Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương thì năm nay Liên Bang Nga, quốc gia chủ nhà đang lo liệu tổ chức, cũng không bỏ lỡ cơ hội tìm một thế đứng có lợi trong khu vực.

Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương được thành lập năm 1989, nhằm khích lệ sự phát triển kinh tế, hợp tác, thương mại, đầu tư trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Đến nay APEC gồm có 21 hội viên : Úc Đại Lợi, Brunei Darussalam, Gia Nã Đại, Chi Lê, Trung Cộng, Hồng Kông, Nam Dương, Nhật Bản, Nam Hàn, Mã Lai, Mễ Tây Cơ, Tân Tây Lan, Papua, New Guinea, Peru, Phi Luật Tân, Liên Bang Nga, Tân Gia Ba, Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ, Việt Nam. APEC chiếm khoảng 55% GDP toàn cầu với số dân 41% nhân loại.

Tiếp tục đọc