Category Archives: AUDIO HỘI LUẬN – PHỎNG VẤN

Phỏng vấn ông Võ Văn Bửu và Đỗ Tỵ về tình hình chị Dung và chị Minh Hạnh

Lắng nghe Audio:

Phỏng vấn ông Trần Phú Cường về tình hình Huê Viên Tự – Phật giáo Hòa Hảo

Lắng nghe Audio:

Hội thoại với Linh mục Nguyễn Văn Khải tại Grand Rapids – Michigan


Tiếp tục đọc

Lắng nghe buổi nói chuyện của Cha Khải tại Melbourne

Buổi thuyết trình của LM Nguyễn Văn Khải, Dòng Chúa Cứu Thế, tại Trung Tâm Bảo Tồn Văn Hóa Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria (Đền Thờ Quốc Tổ). Tiếp tục đọc

Hội luận với ông Nguyễn Đình Tâm và ông Bùi Tín

Bác Nguyễn Đình Tâm, cựu Trung Tá QLVNCH hiện sống ở Berlin Germany.

Lắng nghe Audio:

30thang4

Hội luận với chị Bùi Thị Minh Hằng

Lắng nghe Audio:

BuiThiMinhHang0

Hội luận với Luật sư Nguyễn Văn Đài

Lắng nghe Audio: