Tag Archives: Trần Mạnh Hảo

Giặc đã đến trước nhà ta đốt biển


Hội Nghị Diên Hồng – Tranh thể hiện tinh thần quật khởi, bất khuất và yêu độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục đọc