Cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình

” Hữu thần sẽ thắng được vô thần tà thần cộng sản “

Diễn đàn Hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam sẽ dành 1 giờ hằng tuần để thắp nến cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình tại Việt Nam

Thời gian: vào mỗi thứ 7 hằng tuần

Lúc: 21:00 giờ Việt Nam – 15:00 giờ Paris – 9:00 Am giờ New York – 6:00 Am giờ California

Địa điểm: tại Diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam trên mạng lưới internet Paltalk.com

Thân kính mời quý vị cùng đến tham dự thắp nến và hiệp thông cầu nguyện – Chân thành cảm tạ

Chương trình cầu nguyện

Làm dấu Thánh Giá : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . AMEN

1. Hát bài ” Cầu xin Chúa Thánh Thần ” hay đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lưả kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần laị xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

2.  Lời nguyện:

Nhờ lời chuyển cầu của Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Bạn rất thanh sạch và rất yêu dấu của Chúa.” Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, thanh tẩy trái tim chúng con, xua đuổi tà thần tà lực tà khí ra khỏi lòng trí chúng con[1], để chúng con trở nên đền thờ của Chúa, nhờ lời chuyển cầu mạnh thế của Đức Maria, Hiền Thê rất yêu dấu và rất tinh tuyền của Chúa. Và xin Đức Mẹ cùng cầu nguyện với cộng đoàn chúng con.

3. Kinh Lạy Cha:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ , nhưng cứu chúng con cho khoỉ sự dữ. AMEN.

4. Kinh kính mừng (12 lần):

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chuá Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn moị người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử AMEN

5. Kinh sáng danh:

Sáng danh Đức Chuá Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. AMEN

6.  Kinh Đức Mẹ Fatima dạy:

Lạy Chúa Giêsu , xin tha tội cho chúng con . Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục . Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng ; nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn

7. Bài Hát Kinh Hòa Bình (của thánh Phanxico)

8. Lời nguyện tự phát của Chatters đóng góp – Các quý vị tôn giáo khác cũng có thể lên tham gia trong giây phút này

9. Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae,
xin bảo vệ chúng con trong ngày lâm chiến.
Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự ác
và cạm bẫy quỷ ma.
Chúng con khiêm tốn khấn cầu,
xin Chúa khiển trách chúng.
Lạy Thủ Lãnh triều thần thiên quốc,
xin dùng quyền lực Chúa ban,
mà xua Satan với mọi tà linh vào hỏa ngục,
vì chúng rảo quanh thế gian
nhằm hãm hại các linh hồn. Amen.
(Kinh trừ tà này do ĐGH Lêô XIII soạn)

10. Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (có thể chọn đọc 1 trong 4 bài kinh sau đây):

1. Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam/ xưa đã biết dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực/ để gieo rắc hạt giống Phúc Âm/ và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng Đức Tin đến hy sinh mạng sống/ vì lòng yêu mến Chúa và phần rỗi các linh hồn/ nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời.
Chúng con xin hiệp ý cùng các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria/ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo/ đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỉ ca tụng các Thánh là những hoa tươi đầu mùa cao quí của Hội Thánh Việt Nam.
Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con/ là con cháu biết noi gương mà sống đạo Phúc Âm/ thi hành Bác Ái/ trung thành với Hội Thánh và yêu mến Quê Hương. Và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm/ xin các Thánh giúp đỡ ủi an/ để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa/ cộng tác vào mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của Chúa Giêsu/ tiếp tục con đường các Thánh đã đi hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen.
(1)- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ban bố ngày 22-5-1988

2. Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam
là con thảo của cha trên trời
là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô
là thành phần trung kiên của Hội Thánh
Nay chúng con xin hợp với các Ngài
và với Đức Trinh nữ Maria
là nữ vương các Thánh Tử Đạo
mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả
Xưa Chúa ban cho các Ngài
được vững tin vào lời chúa,
và đầy sức mạnh của Thánh Thần,
nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,
quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá
và hy sinh đến giọt máu cuối cùng.
Các ngài đã chấp nhận lên hạt lúa gieo vào lòng đất
để Hội Thánh Việt Nam
thu lươm được một mùa lúa dồi dào.
Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa
như hoa quả đầu mùa để cảm tạ chi ân.
Các Ngài đã yêu mến quê hương,
xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc
và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình
Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận,
xin cầu cho đồng bào mọi giới
biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin,
xin cầu cho mọi Kitô hữu
biết sống và chia sẻ niềm tin của mình
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam
là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng,
xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu
được noi gương các ngài
biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ
để một ngày kia trên thiên quốc
chúng con được hợp tiếng với các Ngài
ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển
Amen.

3. Kinh Cầu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Kính lạy các Thánh Tử vì Đạo nước Việt Nam ơn Chúa thương đã được sức mạnh đổ máu mình ra vì lòng kính mến Đức Chúa Giêsu. Xin nhớ đến chúng tôi đang phải chiến trận ở chốn khách đày này!
Chúng tôi hết lòng tạ ơn Chúa nhân lành vô cùng, ban cho các Thánh thắng trận sáng láng dường ấy. Nay chúng tôi mừng các Thánh đã được chầu chực Đức Chúa Trời trên các tầng trời, xin các Thánh hợp một lòng cùng Rất Thánh Đồng Trinh Maria là Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo, mà cầu bầu trước mặt Đức Chúa Trời, xin Người đoái thương Hội thánh còn đang phải kẻ dữ thù ghét cấm cách nhiều nơi.
Xin bênh vực ban ơn cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một sáng ra trong các nước chưa có đạo, cho kẻ còn ngồi nơi tối tăm và kẻ chết phần linh hồn được biết Chúa thật. Chúng tôi ngợi khen các Thánh Tử vì Đạo, cùng xin cầu bầu cho chúng tôi và anh em họ hàng được mọi sự chúng tôi thiếu thốn phần hồn phần xác, cho chúng tôi được vững lòng giữ Đạo Thánh Đức Chúa Giêsu cho đến chết, mà nếu chúng tôi chẳng đáng được phúc Tử vì Đạo thì xin cho chúng tôi được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời, và kính mến Người cho đến trọn đời. Amen.

4. Kinh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lạy Chúa là Cha chí nhân, chúng con hân hoan ghi nhớ ân huệ Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam. Nhờ lời rao giảng của Giáo Hội, cha ông chúng con đón nhận tin Mừng cứu rỗi. Các ngài đã vững tin vào Chúa, là Đấng tạo thành trời đất, và Chúa Kịtô Đấng Cứu Thế được sai đến trần gian. Trong cơn gian lao thử thách, Chúa đã ban cho các ngài sức mạnh của Chúa Thánh Linh, để các ngài can đảm tuyên xưng Đức Tin, và hiên ngang hy sinh mạng sống, để làm vinh quang Thập Giá Chúa Ki-tô. Các Thánh Tử Đạo là ân huệ Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam. Vì thế chúng con dâng lời cảm tạ và ca tụng Chúa, hợp với cuộc hy sinh tử đạo của các tiền nhân anh dũng chúng con.
Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, để biểu lộ tình con hiếu thảo với Chúa là Cha, bằng chứng từ đức tin sống động của chúng con. Vì công nghiệp của các thánh Tử Đạo, xin ban cho dân Việt Nam chúng con được an vui và thịnh vượng, cho mọi người đón nhận Tin Mừng cứu rỗi và bước theo con đường chân lý.
Xin cho Giáo Hội Việt Nam, được sống trong hòa thuận và hiệp nhất, luôn thông hảo trọn vẹn với Đấng kế vị Thánh Phêrô, và hăng say lo việc tông đồ, nhiệt thành rao giảng Đức Ki-Tô cho mọi người.
Xin cho chúng con được trung thành với Chúa ở trần gian, để ngày sau về hưởng vinh quang bất diệt cùng các Thánh Tử Đạo chúng ở trên Trời. Amen.
(Bản Kinh mới do bộ Phụng tự đã duyệt y và cho phép dùng từ ngày 06-02-1988 Trích trong Niên lịch phụng vụ 1992 trang 102)

11. Kinh cầu nguyện cho việc Phong Chân Phước ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:

Thiên Chúa đã thử thách ngài như “vàng trong lò luyện kim và đã nhận ngài như là “hiến lễ toàn thiêu”, chúng ta có thể nói thật sự là “hy vọng của ngài chứa chan trường sinh bất tử” (Wis 3:4-5). Một niềm hy vọng tràn đầy Chúa Kitô, tràn đầy sự sống và sự phục sinh cho những ai tin tưởng vào Chúa. (Gioan Phaolô II)

“Lạy Thiên Chúa tình yêu,
Chúa đã gọi và chọn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận làm người mục tử nhân ái và tràn đầy tình yêu thương trong cuộc Lữ Hành đầy niềm Hy Vọng.
Nhân lễ giỗ lần thứ 5 của cố Hồng Y Phanxicô thân yêu, chúng con cầu xin Chúa Thánh Thần và Ðức Mẹ La Vang, Mẹ chúng con, ban nhiều ơn phước và soi sáng trong tiến trình xét tuyên phong chân phước cho ngài.
Xin cho chúng con biết noi gương nhân đức và chứng nhân Tin Mừng đích thực của Ðức Hồng Y, mà canh tân sâu đậm đời sống Kitô hữu của chúng con và tôn vinh Thiên Chúa trong đời sống của anh chị em chung quanh. Chúng con cầu xin những ơn ấy nhờ Chúa Kitô là Chúa chúng con. AMEN.”

Tiếng Anh (không đọc phần này):Now that the Lord has tested him, as “gold in the crucible”, and has accepted him “as a sacrificial burnt offering”, we can truly say that “his hope was full of immortality” (cf Wis 3:4-5). It was full of Christ, the life and resurrection of all who trust in Him. (John Paul II)
Father of Love,
You called Francis Xavier Nguyen Van Thuan to serve you and to shepherd your people in the spirit of truth and love on the journey of Hope to heavenly home.
On the occasion of the 5th anniversary of the passing of the beloved Cardinal Francis Xavier, we pray for the blessings of the Holy Spirit and of our Holy Mother – Lady of La Vang – upon the process of his beatification.
May his virtues and the faithful witness to the Gospel help bring forth a deeper renewal of our Christian lives and proclaim the glory of God in the life of our brothers and sisters. We ask all this through Christ our Lord. Amen. Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan Foundation

[1] Cầu nguyện mà tâm lòng còn mang nặng những bức xúc hận thù thì không thành, vì không đẹp ý Chúa.(Mt. cả chương 5)
[2] Vị Giáo Hoàng đã góp phần tích cực làm sụp đổ bức tường Bá Linh và các Đảng CS Liên xô & Đông Âu.

12. Kinh đền tạ Trái tim Chúa

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô ơn bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay, chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót tha thứ. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép rửa tội, mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn có lòng thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh, những lời sỉ nhục sỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép bí tích yêu mến. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy.

Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy, ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ này về sau nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người. Cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy. Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Ðức Nữ đồng trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

13. Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội:

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ.

Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến.

Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi.

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn.

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. AMEN.

14. Hát bài ” Mẹ ơi ! đoái thương xem nước Việt Nam” – Hoặc 1 bài hát về chủ đề “Đức Mẹ”

15. Kết thúc buổi cầu nguyện:

“Chúng con cầu xin Cha, nhờ có lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Lavang, các Thiên Thần và các Thánh Nam Nữ trên Trời, đặc biệt các Thánh Tử Đạo tại VN, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhi[2], của Đức Hồng Y Fhanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận cũng như của Ông Bà Tổ Tiên chúng con và các linh hồn mồ côi. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

Lạy Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Mẹ Maria Đầy Tràn Thánh Thần, là Nữ Vương Hòa Bình, xin chuyển cầu cho Đất Nước Việt Nam chúng con. Amen.

Kinh trông cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.

– Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

 Các Câu Lạy

Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,

– Thương xót chúng con.

Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,

– Cầu cho chúng con.

Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,

– Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,

– Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an,

– Cầu cho chúng con.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . AMEN

16. Lời cám ơn của Ban điều hành

Lời ngỏ:

Cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình tại Việt Nam

Kính gởi: Các Nhóm Cầu nguyện trong và ngoài nước Việt Nam

Con hoan hô chương trình thắp nến cầu nguyện cho Công Lý Và Hoà Bình mau chóng được thực thi tại VN. Sau đây con xin mạo muội góp một vài ý kiến thô thiển, nhưng thực tế, để kính mong Quý vị suy nghĩ và nếu được áp dụng trong toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa thực hành ngay trong tình thế dầu sôi lữa bỏng hiện nay tại VN.

1. Nói đến Công Lý và Hòa Bình chúng ta không thể không mời Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Toà Thánh về Công Lý & Hòa Bình, Đức Hồng Y FX. Nguyễn văn Thuận, tham gia cầu bầu cho chúng ta. Không nghi ngờ gì nữa, hiện nay Ngài đang có mặt trên Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Có điều là chúng ta cần phải mời Ngài. Ngài có mặt là một chuyện, nhưng chúng ta cần phải mời Ngài. Mời tức là có lòng ước ao muốn kết nối lại với Ngài, để xin Ngài giúp đỡ, cũng giống như bắt lại được tầng số…thì mới có thể đàm đạo trao đổi chuyện trò thân tình cha con. Mời tức là bước vào con đường cầu nguyện với ĐHY. Mời tức là bắn mũi tên cầu nguyện thẳng đến Ngài. Không mời thì không thể đến. Chúa vẫn gõ cửa, nhưng ta có mở cửa và mời Chúa vào thì Chúa mới vào! Đây là cơ hội tốt nhất để Ngài ra tay cầu bầu, bởi vì Công Lý & Hòa bình là công việc của Ngài ngày trước ở trần gian và hiện nay ở trên trời mà! Những điều kỳ diệu trước kia tuy Ngài đã làm được nhiều nhưng Ngài vẫn còn ước ao hơn nữa mà chưa làm được thì nay, không còn ngăn cách bởi thời gian và không gian, chắc chắn Ngài sẽ cầu thay nguyện giúp một cách đắc lực cho quê hương của Ngài, bởi vì Ngài đã về cùng Chúa Cha (Ga 14:12). Chúng ta ai ai cũng mong Ngài sớm được cất nhắc lên bàn thờ, thì đây là cơ hội tốt nhất để bổ túc hồ sơ phong Chân phước cho Ngài.

2. Lại nữa, chúng ta nên biết rằng Các Thánh Tử Đạo tại VN hằng luôn mong mỏi con cháu tưởng nhớ đến các Ngài và mong chúng ta kêu cầu các Ngài ra tay giúp đỡ. Hơn ai hết các Ngài cảm thông sâu xa những nổi thống khổ do cường quyền áp đặt lên con dân VN. Nhiều khi chúng ta chưa thực sự nêu đích Danh các Ngài để xin giúp đỡ. Chúng ta thường kêu cứu các Thánh nước ngoài quen thuộc xưa nay mà ít khi cầu cứu đích Danh các Thánh Tử Đạo VN! Cả 3 miền Bắc Trung Nam VN đều có dấu chân, mồ hôi và nước mắt của ĐHY FX Nguyễn văn Thuận, đều có máu các Thánh Tử Đạo VN đổ xuống và thấm nhuần Đất Việt. Vụ xin lại đất đai nước Việt mà lại không nhớ đến các Vị đã thấm máu mình vào lòng đất nơi trổ sinh nhiều hoa trái đức tin cho con cháu ngày nay hay sao? Thật là thiếu sót và uổng phí biết bao!

Con chỉ xin mạo muội nêu lên ý nghĩ thô thiển trên đây để xin Các Cha và Quý Vị có tâm huyết với vấn đề đòi công lý hiện nay tại quê nhà VN, nghiên cứu và đề ra một chương trình cầu nguyện sao cho có hiệu quả cao nhất có thể như ý Chúa muốn.

3. Thiết tưởng cũng nên nhấn mạnh đến việc cầu khẩn Chúa Thánh Thần, Đấng làm thay đổi bộ mặt trái đất trong ngày Lễ Ngủ Tuần, cũng như Ngài đang canh tân bộ mặt trái đất một lần nữa (được ví như một Lễ Hiện Xuống mới) qua việc Hiền Thê rất tinh tuyền của Chúa Thánh Thần là Đức Maria hiện ra tại Fatima, Lộ Đức…và hiện nay tại Medjugorje để ban những thông điệp cứu vãn thế giới trên đà tự hủy diệt.

Cụ thể xin đề nghị:

a. Chúng ta khởi sự cầu nguyện bằng kinh Chúa Thánh Thần và kết thúc kinh này bằng câu: “Nhờ lời chuyển cầu của Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Bạn rất thanh sạch và rất yêu dấu của Chúa.” Chúa muốn mọi ân sủng phải qua tay Đức Maria. (Thánh Anphongsô). Vắn tắt: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, thanh tẩy trái tim chúng con, xua đuổi tà thần tà lực tà khí ra khỏi lòng trí chúng con[1], để chúng con trở nên đền thờ của Chúa, nhờ lời chuyển cầu mạnh thế của Đức Maria, Hiền Thê rất yêu dấu và rất tinh tuyền của Chúa. Và xin Đức Mẹ cùng cầu nguyện với cộng đoàn chúng con.

b.Trong nội dung các kinh nguyện, ngoài việc đọc Phúc Âm, chuỗi Mân Côi, chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, v.v…, không thể không đọc kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, kinh các Thánh Tử Đạo VN và kinh cầu nguyện xin phong Chân phước cho ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận. (xem phần cuối)

c. Ngoài ra cũng nên tổ chức những buổi học hỏi về con đường mà ĐHY đã đi, cũng như những tác phẩm thiêng liêng của Ngài.

Nên chăng có trưng bày hình ảnh các Thánh TĐ/VN và ảnh ĐHY FX Thuận trong các buổi cầu nguyện và rước kiệu?

d. Kết thúc buổi cầu nguyện, xin đề nghị cần phải có lời chuyển cầu của Đức Mẹ, các Thiên thần và Triều Thần Thánh, cũng như của Ông Bà Tổ Tiên và các linh hồn mồ côi.

Ví du:

“Chúng con cầu xin Cha, nhờ có lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Lavang, các Thiên Thần và các Thánh Nam Nữ trên Trời, đặc biệt các Thánh Tử Đạo tại VN, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhi[2], của Đức Hồng Y Fhanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận cũng như của Ông Bà Tổ Tiên chúng con và các linh hồn mồ côi. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.” (Cũng cần nêu đích Danh một vài Vị Thánh TĐ/VN mà cộng đoàn yêu mến. Sự trợ giúp đắc lực và hiệu qủa của các Ngài làm gia tăng thêm vinh quang phụ cho các Ngài trên Thiên đàng, điều mà con cháu VN nào cũng mong muốn cho các Thánh Tổ Tiên VN chúng ta. Các Ngài càng được vinh quang bao nhiêu thì con dân nước Việt càng được hưởng nhờ bấy nhiêu. Đây là sự trợ giúp hổ tương. Của lễ chúng ta dâng lên Thiên Chúa và nhờ các Ngài chuyển cầu là những việc cầu nguyện kèm những chay tịnh, hy sinh hãm mình, những việc bác ái thực tâm…Của lễ càng tốt thì sự chuyển cầu càng đắc lực: Tốt Lễ dễ thưa!)

Ghi chú: 1.-Sở dĩ chúng ta cần phải cầu cứu Đức Maria cùng toàn thể Triều Thần Thánh trên trời và các linh hồn đến cứu giúp chúng ta trong cơn giao chiến là vì hiện nay sự dữ (tức quỷ dữ satan) rất mạnh, lại đông đúc vô số cơ binh hùng hậu đang chiến đấu ngày đêm không ngừng nghỉ, dành giựt càng nhiều linh hồn về với nó, và dường như nó đang có vẻ thắng thế. Tưởng chừng như satan đang đầy dẫy và tràn ngập khắp cùng cả mặt đất vậy! Đó là lực lượng sự dữ thần thiêng lớn lao chốn trời cao đang hổ trợ rất đắc lực những kẻ bất chính ở trần gian. Nếu chúng ta không vận dụng mời gọi những lực lượng hùng hậu Các Thánh và các linh hồn người lành đến cùng chiến đấu với chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta, thì chúng ta khó mà thắng nổi! (Mầu nhiệm các Thánh Cùng Thông Công).

Ghi chú: 2.- Cần lấy danh sách những người tình nguyện dấn thân ăn chay dài hạn (thứ 4 và thứ 6 như Đức Mẹ yêu cầu tại Medjugorje) và chầu đền tạ Thánh Thể hàng ngày lúc 3 giờ chiều, giờ của Lòng Chúa Thương Xót, với mục đích yêu thay đền thay để cầu nguyện cho công cuộc đổi mới mọi sự ở VN.

Lạy Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Mẹ Maria Đầy Tràn Thánh Thần, là Nữ Vương Hòa Bình, xin chuyển cầu cho Đất Nước Việt Nam chúng con. Amen.

Trân trọng kính chào,
Simon Maria Trần

2 thoughts on “Cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình

 1. Ẩn danh 17.06.2012 lúc 21:18 Reply

  Có đức là có thiên hạ. Tôi đang tìm dãi pháp đễ dành lại thiên hạ từ tay ma quỹ giao cho những người hiền đức trên toàn thế giới.
  Rất mong người Việt trên toàn thế giới chung lòng cộng tác đễ công lý xuống lại trần gian. Thư liên lạc gữi tôi sẽ gữi thư vẽ đường chĩ lối đễ đưa học thuyết duy vật vào ngày tận thế. Thay Giê Su sống lại. Nguyễn Kỳ Lưu

 2. Nguyên kỳ Lưu 13.08.2012 lúc 17:07 Reply

  Các con sao mãi cứ cầu xin.
  Tâm con là hoà bình công lý đó.
  Năng dữ đạo đừng xao lòng chi cã.
  Trời tuy cao nhưng thấu tận tâm can.

  Khi dương trần ngèo đói khốn cùng
  Truyền khoa học đễ truy tìm vật chất
  Trời lèo lái muôn dân trần thế
  Qua binh đao non nước thái bình

  Đầu kỳ ba đang tận diệt ác tà
  Đễ trần thế cùng chung công lý
  Khi có ngọn cờ vàng ba sọc đõ
  Mặt trời hồng công lý đi ra
  Ấy là khi khỡi sắc nước Nam ta
  Hãy đón đợi một ngày không xa lắm.

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: