Tag Archives: Nguyễn Ngọc Sẳng

Cái chết của Hồ Chí Minh: một phỉnh gạt kiệt tác

XacUopHoChiMinhSau cuộc tấn công thảm bại năm Mậu Thân 1968, Hồ Chí Minh vô cùng thất vọng và đã qua đời năm 1969.
Ông ta để lại tờ di chúc được các nhà lãnh đạo Hà Nội thêu dệt, thần thánh hóa như là một cha gìa của dân tộc, suốt đời hy sinh cho dân cho nước, suốt đời cần kiệm, liêm chính.
Tới cuối cuộc đời còn dặn lại đảng và nhà nước không được lảng phí tài sản quốc gia cho dù trong đám tang của mình.
Nhưng sự thật ra sao?
Tờ di chúc được cộng đảng phổ biến cho thấy ông ta từ chối mọi bia mộ và hình tượng, chỉ muốn được hỏa thiêu và đựng trong 3 chiếc hủ sành và đem chôn đơn sơ tại ba miền Bắc, Trung và Nam của đất nước.
Tiếp tục đọc