Tag Archives: Cao Minh

“Vietnam để mặc nhân viên ngoại giao của họ chết?”

Neues Deutschland

Lässt Vietnam eigenen Diplomaten sterben? – “Vietnam để mặc nhân viên ngoại giao của họ chết?”

Marina Mai

In einem Berliner Vivantes-Krankenhaus liegt ein an einer akuten Leukämie erkrankter vietnamesischer Diplomat, der seit Jahren in verantwortlicher Position in der vietnamesischen Botschaft tätig ist. Weder der vietnamesische Staat noch seine vietnamesische Krankenversicherung bezahlen ihm seine dringend benötigte Chemotherapie. Nach Darstellung von Vivantes hat er zwei Zyklen Chemotherapie bereits aus eigener Tasche und teilweise durch Vorleistungen der Klinik bezahlt und benötigt noch in dieser Woche einen weiteren Zyklus, für deren Bezahlung niemand aufkommen will. „Wir sind mit dem Auswärtigen Amt und der vietnamesischen Botschaft im Gespräch“, sagt Vivantes-Sprecherin Mischa Moriceau.

Một nhân viên ngoại giao Vietnam, đã từng giữ chức vụ cao cấp tại đại sứ quán Vietnam, lâm bệnh ung thư máu, đang nẳm tại bệnh viện Vivantes ở Bá Linh. Cả nhà nước Vietnam lẫn hãng bảo hiểm sức khỏe Vietnam không ai trả cho ông ta phí tổn hóa học trị liệu. Bệnh viên Vivantes cho biết, trong hai lần trị liệu trước, mọi phí tổn một phần do chính bệnh nhân tự xuất ra trả và một phần do bệnh viện ứng trước. Nhưng lần trị liệu tuần này thì không có ai trả. Phát ngôn bệnh viện, bà  Mischa Moriceau nói „ Chúng tôi đang nói chuyện với bộ ngoại giao Đức và đại sứ Vietnam“.

Tiếp tục đọc