Tag Archives: Nguyễn Nghĩa

Obama tái đắc cử và cơ hội dân chủ cho Việt Nam

Nguyễn Nghĩa

1. Obama thắng, 1 xã hội dân chủ công bằng đã định hình 1 cách rõ nét.

Obama thắng 1 cách tuyệt đối trong bầu cử 6/11/2012. Về số lượng đại cử tri, Obama thắng 332 phiếu trong khi Mitt Romney chỉ được 206 phiếu. Số phiếu phổ thông nghiêng về Obama là 61,170,401 (50.5%) còn cho Mitt Romney 58,163,977 (48%).
Các kết quả này, trong điều kiện dân chủ tại Hoa Kỳ cho thấy người dân Hoa Kỳ tín nhiệm Obama với tỷ lệ cao, khác với nhiếu thăm dò dư luận trước đây cho ra hình ảnh hai bên được sự ủng hộ ngang ngửa nhau.
Tiếp tục đọc