Cầu nguyện cho Người đã qua đời

-|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN -|-

++++++++++++++++++

Cầu Cho Các Linh Hồn

1. Mở Đầu Bài Thánh Ca. (để mọi người lắng đọng tâm tư sốt sắng tham dự nghiêm trang)

2. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

3. Lời Nguyện Khai Mạc:

 • Giáo dân:

Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con phó thác linh hồn (tên thánh), mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn (tên thánh), mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn (tên thánh) đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

 • Cha Linh hướng (nếu có hiện diện)

4a. Lời chúa:

Lưu Ý: Giờ đọc kinh 3 ngày cho người mới qua đời, xin dùng theo thứ tự. Còn các giờ kinh khác đọc 1 ngày tùy ý chọn 1 trong 3 bài dưới:

+(Giờ Kinh Ngày Thứ Nhất đọc Bài Này)

Lời Chúa: (1 Cor 15:55-57)

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô

Khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Ðây giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.

Đó Là Lời Chúa – Tạ Ơn Chúa

+(Giờ Kinh Ngày Thứ Hai đọc Bài Này)

Lời Chúa: (Rom 6:3-9)

Bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma.

Anh chị em thân mến: “Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa trong Ðức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giả thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ Người được nữa”.

Đó Là Lời Chúa – Tạ Ơn Chúa

+(Giờ Kinh Ngày Thứ Ba đọc Bài Này)

Lời Chúa: (KH 20:11-21:1)

Bài trích sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ.

Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Ðấng ngự trên đó. Ðất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm. Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa. Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.

Đó Là Lời Chúa – Tạ Ơn Chúa

4b. Phúc âm và chia sẻ lời Chúa (Cha linh hướng)

5. Thánh Vịnh 120Đức Chúa Là Đấng Bảo Vệ Dân

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Ðức Chúa, là Ðấng dựng nên cả đất trời.
Xin Ðấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên.
Ðấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành! Chính Chúa là Ðấng canh giữ bạn, chính Chúa là Ðấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề.
Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.

6. Bài Thánh Ca dâng Chúa

7. Thánh Vịnh 130Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng!
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.
Dám xin Ngài lắng tai để ý.
Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Ôi lạy Chúa , nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài.
Mong đợi Chúa , tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người.

Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng!

8. Thánh Ca Philip 2:6-11

Như Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người ban sự sống cho những ai Người muốn.
Ðức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Ðức Giêsu Kitô là Chúa”.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Như Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người ban sự sống cho những ai Người muốn.

9. Kinh tin kính (có thể hát bài Kinh tin kính trong ngày Chúa nhật hay đọc bài dưới đây)

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
+++

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

10. Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ , nhưng cứu chúng con cho khoỉ sự dữ. AMEN.

11. Đọc 12 Kinh Kính Mừng – Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến Đức Mẹ Maria:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chuá Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn moị người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử AMEN

12. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện

Sáng danh Đức Chuá Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. AMEN

Lời Nguyện:

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho LINH HỒN (tên thánh…) được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

13. Kinh Hãy Nhớ:

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

14. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện riêng của các Anh Chị (các tôn giáo khác cũng có thể tham gia cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo mình trong phần này)

15. Bài Thánh Ca Cầu Dâng Lên Mẹ

16. Kinh Xin Lòng Thương Xót Chúa:

Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng trắc ẩn, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều. chúng con vẫn tín thác vào tình thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.

Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: “Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là áng sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mền của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

17. Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn/các linh hồn (Tên thánh/các linh hồn) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn/các linh hồn (Tên thánh/các linh hồn) cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: “Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào . Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

18. Lời Nguyện Kết

 •  Giáo dân:

Lạy Chúa rất nhân từ, chúng con phó dâng linh hồn (tên thánh) trong tay Chúa. Xin thương tình ban cho tôi tớ Chúa được an nghỉ trong lòng nhân ái của Chúa, và xin Chúa an ủi, nâng đỡ cho những người thân bằng quyến thuộc là những người còn ở lại. Xin cho họ luôn vững lòng cậy trông nơi tình yêu bao la của Chúa. Amen.

 • Cha Linh hướng ban phép lành (nếu có hiện diện)

19. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy:

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con. Thưa: Nữ Vương ban sự bình an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Lạy Đức Trinh Vương Hòa Bình là Mẹ thương xót, xin ban ơn cải thiện và thánh hóa dân tộc Việt Nam nhỏ bé chúng con.

Hỡi các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu bầu Chúa, Mẹ ban ơn thánh hóa đặc biệt các Chủ Chăn dân tộc Việt Nam.

Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử chúc lành cho chúng con. Amen.

Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi sự dữ và dẫn đưa tới cuộc sống muôn đời. Amen.

Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.

20. Thánh ca tạ ơn ca tụng hồng ân Thiên Chúa.

Chân thành cảm tạ toàn thể quý vị đang tham dự sốt sắng giờ cầu nguyện – Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban nhiều hồng ân đến toàn thể quý vị và gia đình thân hữu.

LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TRONG THÁNG 11 * Viết để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Lạy Chúa Giêsu,

Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa,

nguyện xin Chúa thương và khấn nhậm lời cầu của con.

Con tin rằng giữa người sống và kẻ chết luôn có một mối giây liên kết không thể chia lià.

Do đó, ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh ( 2 Mcb 12, 45 ).

Hội Thánh đã dành riêng cả tháng 11 để cầu nguyện, dâng lễ, làm các việc lành có ý chỉ cho các người đã qua đời.

Việc cầu nguyện cho những người đã chết không những là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của những người còn sống đối với những người đã khuất, nhưng nó còn diễn tả lòng quảng đại, tình thương của mọi Kitô hữu còn đang trên đường lữ thứ trần gian đối với Thiên Chúa và đối với những người đã chết.

Lạy Chúa Giêsu,

Một buổi tối quỳ trong nhà thờ hay ngồi im lặng trong căn phòng tối om, con người đối diện với Thiên Chúa.

Trong thinh lặng của cuộc đời, của tâm hồn, của nội tâm, con người nhận ra chính mình.

Trong cõi thâm u của tâm hồn, con người bỗng nghĩ đến cái chết.

Sự chết đến bất chợt. Sự chết không cho con người thấy trước.

Trong thinh lặng của nội tâm, con người bỗng cảm thấy âu lo, sợ sệt.

Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Người.

Hạnh phúc đầu tiên con người được hưởng là không phải chết.

Tuy nhiên, cái trớ trêu: con người kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa.

Tội của con người mang theo án phạt phải chết.

Thiên Chúa vẫn yêu thương không bao giờ bỏ rơi con người.

Ngài đã sai Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria…

Chúa Giêsu đã được sinh ra trong hang đá Bêlem.

Chúa đến để ban ơn cứu độ cho con người và dù con người vẫn phải chết, con người vẫn được sống lại nhờ cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu Kitô.

Con người trong giây phút nào đó vẫn cảm thấy bùi ngùi, xúc động khi nghĩ đến những người thân đã chết.

Con người như đứng trước một vực thẳm giữa sự sống và sự chết, đến nỗi không ai muốn ở bên này hay tới bờ bên kia mà có thể được toại nguyện.

Con người cũng cảm nghiệm được sự linh thiêng vô hình giữa cái chết và sự sống.

Chỉ có tình yêu mới làm cho con người bất tử.

Chỉ có tình yêu mới liên kết người sống và kẻ chết.

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Vì thế, con người trở nên bất tử nhờ sống trong tình yêu của Chúa Giêsu.

Tình yêu mạnh hơn sự chết.

Chính vì yêu nhân loại Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết khổ hình trên thập giá.

Và chỉ có thập giá, con người mới trở nên bất tử.

Yêu thương là sống sự sống mới.

Cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, những người thân thương, những tín hữu đã qua đời là tình thương của những người còn sống dành cho những người đã khuất.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã đổ máu ra trên thập giá và lãnh nhận cái chết để gánh tội cho mọi người.

Xin thương đến những người đã chết mà còn vướng mắc ở trần gian.

Xin thương đưa các linh hồn ở luyện ngục về với Chúa trên nước Thiên Đàng. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

16 thoughts on “Cầu nguyện cho Người đã qua đời

 1. Johny Nguyen 18.03.2012 lúc 06:23 Reply

  Xin chua Jesu thuong xot linh hon Teresa Vu tran mai Phuong

 2. Ẩn danh 18.03.2012 lúc 07:04 Reply

  Kinh lay Chua Jesu cung me Maria thuong xot cho linh hon Terresa Vu Tran mai Phuong an nghi ben Chua va Me

 3. Ngoc Hoi HQ12 18.03.2012 lúc 07:08 Reply

  Kinh lay Chua Jesu va me Maria thuong xot cho linh hon Terresa Vu Tran mai Phuong duoc an nghi ben Chua va Me xin Chua nham loi con ta on Chua

 4. dongmaulachong_1 19.03.2012 lúc 00:23 Reply

  Lay chua Jesu va me Maria hay thuong xot va don nhan linh hon chi Theresa ma chung con dang dang loi cau nguyen xin chua va me Maria Amen

 5. MANH VU.UK. 19.03.2012 lúc 00:47 Reply

  ..VINH BIET NGAN THU SIS THUC HIEN…CAU NOI NUOC CHUA DUOC BINH AN…RA DI DE LAI NGAN THUONG NHO…CHO CA ANH EM CUA DIEN DAN.!!!..CAU XIN THIEN CHUA RUOC LINH HON THERESA VU TRAN MINH PHUONG..AN BINH BEN DUNG NHAN CHUA..AMEN.

 6. LD1NhayDu 19.03.2012 lúc 01:03 Reply

  Xin cầu nguyện linh hồn chị Thục-Hiền lên thiên đàng ở gần Thiên Chúa.

 7. Ao Trang Khan Tang 19.03.2012 lúc 03:13 Reply

  Xin chân thành phân ưu cùng gia quyến, bà con, bạn bè và thân hửu của chị Thục Hiền và xin thương chúc chị được an nghỉ giấc ngủ nghìn thu bình an trên Thiên Đàng.

 8. Tran Nam Hai 19.03.2012 lúc 23:48 Reply

  Thuong tiêc Theresa Vu-Trân MaiHuong-ThucHiên :
  -1 Tâm hôn trong sang,
  -1 Tâm long bao dung,
  -1 Trai tim cho dât nuoc,
  -1 Tinh yeu cho dân tôc,
  -1 Ly tuong cao dep,
  -1 Tâm huyêt kiên cuong.

  Và xin chân thành câu nguyên cho linh hôn Theresa MaiHuong-ThucHiên som vê noi nuoc Chua an binh,

  NamHai41

 9. Ẩn danh 20.03.2012 lúc 00:21 Reply

  Mai Phuong nguoi em gai om yeu nho nhan de thuong cua moi nguoi em bo
  ra di that su roi, Mai Phuong em co biet de lai cho bao nhieu nguoi thuong tiec
  nho nhung khong?. Tui anh khong con cung em sanh vai dau tranh cho que huong
  minh, Em la nguoi phu. nu rat hiem tren coi doi nay, nhung nguoi biet su that ve
  doi tu em rat it, em hy sinh qua nhieu cho que huong minh em co biet khong?
  Su ra di cua em la su mat mac rat lon Mai Phuong oi. Em yeu nuoc, yeu que huong
  tren ca tinh yeu rieng tu cua em anh chua thay trong mot nguoi con gai nao co’
  Mac du em o xa cac anh, em nhung luc nao em cung lo lang, va an ui cac anh
  nhung viec lam cua em am tham nhung qua lon ma cai bon chong cong salon
  chung chup mu em, em van miem cuoi va tiep tuc thang buoc . Mot ngay que huong
  minh khong con CS anh se tuyen bo cho moi nguoi biet ve em.

  Thoi em an nghi di nhe cau nguyen on tren mo rong vong tay don nhan em
  rieng anh em mai mai trong tim anh va moi nguoi !!

 10. Nam giao su hoanh nhi 26.03.2013 lúc 16:19 Reply

  Xin moi nguoi hay cau nguyen cho linh hon vinh son 18 tuoi ưa doi duoc gan 1nam va sap toi ngay do

 11. Ẩn danh 03.06.2014 lúc 04:54 Reply

  Xin cau cho Linh Hon thay ca (cha dong Daminh) Giacôbê Vu V. Hanh va 12 người chết vì tai nạn xe hơi ở Tháiland được hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa trên Nước Trời.

 12. jacyntha 03.06.2014 lúc 05:02 Reply

  xin cau nguyen cho Thầy cả Giacôbê Vũ V. Hanh, OP và 12 người chết vì tai nạn xe. Xin Chúa đưa các linh hồn về hưởng phúc Thiên Đàng bên Chúa.

 13. Ẩn danh 03.10.2014 lúc 15:07 Reply

  Xin moi nguoi hay cau nguyen cho linh hon giuse Vũ Văn Minh 05 tuổi mất hôm 27/09/2014 vừa qua

 14. Bui Ngoc Dan 03.10.2014 lúc 15:09 Reply

  Xin moi nguoi hay cau nguyen cho linh hon GiuSe Vũ Văn MInh 5 tuổi vừa mới mất

 15. Ẩn danh 17.10.2014 lúc 15:21 Reply

  xin moi nguoi hiep y cau nguyen cho em ho mjnk ms mat chieu nay

 16. Ẩn danh 26.02.2015 lúc 13:08 Reply

  xin cầu cho linh hồn Giuse Lương Văn Độc mới qua đời ngày 19/02/2015

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: