Tag Archives: Lm . Nguyễn Văn Khải

Hội thoại với Linh mục Nguyễn Văn Khải tại Grand Rapids – Michigan


Tiếp tục đọc

Advertisements

Lắng nghe buổi nói chuyện của Cha Khải tại Melbourne

Buổi thuyết trình của LM Nguyễn Văn Khải, Dòng Chúa Cứu Thế, tại Trung Tâm Bảo Tồn Văn Hóa Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria (Đền Thờ Quốc Tổ). Tiếp tục đọc