Tag Archives: Trần Thanh Nhiệm

Tổng bí thư Trọng khóc

Trần Thanh Nhiệm – XCàfe-VN – Hôm nay coi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc đại hội của ĐCSVN, lần đầu tiên tôi thấy một người Cộng Sản khóc.
Tại sao ông lại khóc ?
Ông Trọng,
Khi thấy ông nghẹn ngào trong những lời phát biễu của mình. Ông đã khóc và tôi đã cảm nhận được sự thật không có gì gian dối nơi ông. Ông khóc cho sự bất lực của mình trước một cái lý tưởng mà ngay trong bản thân ông không chấp nhận nhưng ông phải ráng giử gìn. Ông khóc vì ông quá biết rằng tỗ chức Cộng Sản và kinh tế tư bản sẽ chỉ là cái nôi của tham nhũng và ngày hôm nay chính là kết quả của sự kết hợp ấy.