Daily Archives: 18.11.2012

“Việt nam tôi đâu” tại đám cưới làng

Trong một đám cưới cậu thanh niên hát bài ” VIỆT NAM TÔI ĐÂU” mọi người thấy thật là tâm đắc, nhưng sau đó biết được tác giã đã bị bắt, bị xử 4 năm tù, mọi người nói bài hát hay thế “Tai sao bị bắt ???”

Advertisements