Daily Archives: 28.11.2012

5 Nghị viên Garden Grove gia hạn Nghị quyết: cấm cửa vĩnh viễn Việt cộng đến Thành phố

https://i1.wp.com/vietbao.com/images/upload/VB/2012/11-2012/20_11_2012/CD/SANTA_ANA_nghi_quyet.jpgGARDEN GROVE (VB) – Vào lúc 6 giờ 30 phút tối Thứ Ba, ngày 27 tháng 11 năm 2012, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove với 5 Nghị Viên đã bỏ phiếu đồng  thuận gia hạn Nghị Quyết vĩnh viễn không hoan nghênh, cấm cửa  CSVN đến thành phố.

Được biết vào ngày 21 tháng 5 năm 2004, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã thông qua Nghị Quyết số 8565-04 có nội dung không hoan nghênh, không đón tiếp, không tài trợ cho chi phí an ninh và không bảo đảm an toàn cho các viên chức CSVN đến thành phố này. Tiếp tục đọc

Advertisements

Phỏng vấn chị Hồ Thị Lan

Chị Hồ Thị Lan là chị ruột của chị Hồ Thị Bích Khương đang bị cộng sản giam cầm và hành hung trong tù.

Lắng nghe Audio:

Phỏng vấn chị Cấn Thị Thêu

Chị Cấn Thị Thêu là 1 dân oan mất đất tại ngoại thành Hà Nội – Dương Đại

Lắng nghe Audio: