Daily Archives: 10.11.2012

To nhỏ nhỏ to

thơ: Sinh Viên Du Học Việt Nam
phổ nhạc: Việt Oan

“Trong đất nước nho nhỏ
Có thủ đô thật to
Trong thủ đô thật to
Có những con đường rất nhỏ.”

Tiếp tục đọc

Advertisements