Daily Archives: 20.11.2012

Phỏng vấn chị Trần Thị Ngọc Anh

Lắng nghe Audio:

Advertisements

Obama dùng chiến thuật cương nhu với Miến Điện

Photo By JASON REED/REUTERS

Hàng chục ngàn người hân hoan chào mừng vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Miến Điện. Barack Obama đã khéo léo sử dụng một chiến thuật vừa tưởng thưởng vừa gây áp lực để chính sách cải cách phải được tiếp tục. Hoa Kỳ không ảo tưởng về những chướng ngại trong tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện nhưng có nhiều lá chủ bài và thời cơ thuận tiện.
Là vị tổng thống Mỹ tại chức đầu tiên đến thăm Miến Điện, Ông Barack Obama đã chứng tỏ bản lãnh khôn khéo của lãnh đạo siêu cường, cân bằng áp lực và khen thưởng để thúc đẩy môt chế độ dân chủ nửa vời đi sâu vào con đường cải cách.