Nội Quy

Thursday, September 01, 2011

Bản Nội Quy, Bản Hướng Dẫn Làm MC & Thông Báo

Bản Nội Quy Của Diễn Đàn Hội Luận Phỏng Vâ’n Hiện Tình Việt Nam

1) Thành Lập: Chúng tôi gồm những anh chị em tâm huyê’t cùng đâ’t nước, luôn ưu tư cùng tiền đồ Tổ Quô’c dân tộc đã cùng nhau thành lập Diễn đàn Hội Luận Phỏng Vâ’n Hiện Tình Việt Nam để góp tay chuyển tải tin tức thông tin trung thực cho đồng bào Quô’c Nội.

2) Mục Đích:
a) Vạch trần tội ác Nhà Nước VC và Đảng Cộng Sản Việt Nam.

           b) Hỗ trợ các tổ chức bạn cũng như những nhà đấu tranh dân chủ trong công cuộc đấu tranh       đòi tự do và dân chủ cho Việt Nam, thuc hiên ca’c Buôi Hôi Luân, Phong Vâ’n, Truyên Âm tù quô’c nôi, hai ngoai do ca’c tô chu’c dâ’u tranh và dang phai’ quô’c gia yêu câu hoac duoc Ban Phong Vâ’n và Ban Diêu Hành DD moi dê’n tham gia.

3) Chủ Trương:
a) Không đánh phá các ca’ nhân, tổ chức đấu tranh bạn, các diễn đàn bạn, và không đả kích các tôn giáo

b) Diễn đàn có quyền quyên tiền đóng rơom xanh trong vòng mỗi 3 tháng và cũng có thể quyên tiền giúp đỡ các nhà dân chủ đấu tranh trong nước nếu thấy cần thiết qua sự đồng ý của Ban Chấp Hành.
c) Nhẹ nhàng nhưng quyết liệt với CS. Nhẹ nhàng có nghĩa là chúng ta coi VC như 1 người khách, 1 người bạn. Quyết liệt là phản đối quyết liệt tư tưởng CS của họ.
d) Tranh luận và text chat lịch sự trong DD, tránh chửi bới, text chat đả phá người cầm mic.
e) Các nick có tính cách nhục mạ, co’ ti’nh ca’ch de doa chatters quô’c nôi nhu CAND, anninh, Công An P34, CSVN muôn nam, v.v…. dêu phai bị tiễn ra khỏi DD.

4) Tổ Chức:
a) Owner: người mang ll CHINH NGHIA ll, Ban Diêu Hành cua DD se bao gôm tâ’t ca ca’c OPS và SUPER ADMIN. Ban Châp Hành gôm ca’c SUPER ADMIN, Owner Room là 1 trong ca’c Super ADMIN

b) SUPER ADMIN: có nhiệm vụ giúp đỡ owner và các ops trong việc điều hành diễn đàn.
c) Ops: điều hành diễn đàn, được giúp đỡ và hướng dẫn bởi các Super Admin và Owner.
d) Tuyển chọn một op mới cần được có sự đồng ý bởi 3 super admin và xin thông báo cho owner Room.

5) Sinh Hoạt:
a) Mỗi đầu tháng sẽ có 1 cuộc họp op vào 0g gio VN , ngày đầu Chu Nhât của tháng đó, và chủ room sẽ email hoac PM nhắc nhở.
b) Trong cuộc họp các thành viên không được phép thâu âm, truyền âm… , ai vi phạm sẽ bị lấy lại cái op.
c) Những thành viên vắng mặt trên 3 tháng coi như không còn sinh hoạt, sẽ bị lấy lại op, trừ một vài trường hợp đặc biệt hoặc có thông báo trước.
d) Nếu Op vi phạm nội quy của DD, sẽ bị cảnh cáo 2 lần bởi biểu quyết của qúa bán trong các cuộc họp ops và chủ room, lần thứ 3 vi phạm sẽ bị tháo.
e) Các op khi vào diễn đàn phải mang op.

            f) Mỗi op có 2 nicks là tối đa.

            g) Khi đã làm op diễn đàn, không được làm op diễn đàn khác ngoai trù truong hop thông ba’o truo’c cho DD và noi’ ro ly’ do.

6) Thay đổi hay thêm bớt những điều trên cần có sự đồng ý qúa bán của Ban Chấp Hành : Ban Châ’p Hành gôm ca’c SUPER ADMIN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản Hướng Dẫn Làm MC Của Diễn Đàn Hôi Luân Phong Vân Hiên Tinh VN

Điều 1.
MC có toàn quyền quyết định trong việc điều hành diễn đàn như quyết định thời gian phát biểu cho các chatters giơ tay. Thông thường mỗi chatter có 8 phút trình bày, khi qúa đông thì từ 5 đến 7 phút, vài ba chatters giơ tay thì mỗi chatter có thể được từ 10 phút đến 15 phút. Thường khi chatter chấm dứt sự phát biểu thì MC có khoảng tôi’ da 3 phút để cho ý kiến, nhưng nên nhớ đôi khi có những trường hợp đặc biệt MC có quyền kéo dài thời gian, nhưng không nên qúa lạm dụng sẽ làm các chatters giơ tay chán nản. MC là nguoi co’ quyê’t dinh MUTE, UNMUTE, BOUNCE, UNBOUNCE dôi’ voi’ nhung Nick gio tay, không 1 OP nào bên duo’i duoc quyên hành xu dôi’ voi’ ca’c Nick dang gio tay ngoai trù sau khi PM và Whisper cho MC mà MC không tra loi vi va’ng mat truo’c ma’y.

Điều 2.
Các op khi có mặt tại DD nên hỗ trợ MC canh phòng những giòng text chat đi ngược chủ trương của DD. Thí dụ nhũng giòng text chat có tính cách nhục mạ các chatters khác, những text chat chửi bới, vô giáo dục cần được cảnh cáo trước khi mute hoặc tiễn ra khỏi DD.

Điều 3.
Các op khi muốn mute người cầm mic, cần xin phép MC. Nên nhớ, các op không được quyền mute và tiễn những người đang giơ tay ra khỏi diễn đàn.

Điều 4.
Các op cần add nicks tất cả các op khác để có thể liên lạc với nhau .

Điều 5.
Mỗi ngày là một ngày mới, không cần ghim những chatters đã vi phạm trong qúa khứ, nên vẫn phải cảnh cảo các chatters vi phạm trước khi mute hoặc tiễn ra khỏi DD. Nếu vẫn tiếp tục vi phạm nhiều lần ca’c super admin co’ quyên nhô’t. Thoi han nhô’t tôi’ da là 1 tha’ng, môi dâu tha’ng Owner Room se tha tù 1 lân. Nhung truong hop kha’c, super admin nào nhô’t thi chi co’super admin do’ duoc quyên tha ra. Xin không dâm chân nhau

Điều 6.
Thời gian mute thường là 5 phút, gia giảm tùy theo sự sự vâng phục của chatters, nhưng không nên mute qúa lâu.MC co’ quyên UNMUTE cho ca’c NICKS bi MUTE boi ca’c ops khac sau 10 phu’t ngoai trù co’ su yêu câu dac biêt . Tuy nhiên, MC vân là nguoi co’ quyê’t dinh sau cùng.

Điều 7.
Các op có quyền unmute cho các chatters sau 5 phút sau khi Whisper thông ba’o cho ca’c ops kha’c biê’t. Op nào nhốt thì op đó thả ra, op khác chỉ có thể xin, không được tự động thả.

Điều 8.
Các op không nên dùng nick tàu ngầm, và các op khi vào DD nên đeo op, khi các op giơ tay phát biểu được xem như là 1 chatter phát biểu.

Điều 9.
Khi vào DD không có người giơ tay, các op nên giơ tay đặt câu hỏi với MC để chúng ta có thể tạo dựng lại sự sinh động cho DD.

Điều 10.
MC có quyền đưa ra chủ đề mình muốn, miễn không đi ngược lại chủ trương của DD.

Điều 11.
Mục đích Bản Hướng Dẫn này được đặt ra để cho các op dễ dàng trong việc điều hành. Những điều khoản trong đây thường không có tính cách bó buộc, nhưng chung chung là các op đều đồng ý như thế.

Tuy nhiên vâ’n dê tu nguyên làm op là 1 tinh thân phuc vu, do vây Ban Nôi Quy và Huong Dân trên dây chi là 1 mâu muc dê DD co’ thê tiê’n triên 1 ca’ch tô’t dep. Hay nhâ’t vân là su cam thông giua ca’c anh chi em ops voi’ nhau, co’ cam thông thi su công ta’c cua moi nguoi moi’ lâu dài, bên vung và phung su 1 ca’ch huu hiêu cho công cuôc dâ’u tranh giai thê DCSVN.

 

Diễn đàn Hội Luận Phỏng Vấn Hiện Tình Việt Nam

2 thoughts on “Nội Quy

 1. Hai Phan. 22.04.2015 lúc 12:20 Reply

  MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG.
  PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG.
  (là những chữ đầu câu bài thơ).

  MUỐN cho đất nước Thái Bình!..
  CHỐNG phường ăn cướp dân tình tả tơi!!!..
  TÀU cộng phải diệt nó thôi…
  CỘNG Việt diệt trước “chung nôi” diệt Tàu…
  Phải đoàn kết lại cho mau…
  DIỆT lũ bán nước. rồi sau diệt Tàu…
  VIỆT Nam.. nội ngoại.. hiệp nhau…
  CỘNG Việt đốn trước, cộng Tàu đốn sau…

  VôTranh.

 2. Hai Phan 22.10.2015 lúc 06:00 Reply

  CẢM ƠN BÀI THƠ CỦA MỘT
  THI NHÂN MIỀN BẮC. CẢM TẠ MIỀN NAM.

  Mà tôi đã có diệp đọc qua. Rất hay, thắm dậm tình người.
  Dám nói lên sự thật, đúng sai của hai chế độ.

  (Xin đa tạ tình người).

  Nhưng tôi phải xin lỗi. Vì không phải bài viết của tôi.
  Nên không dám dán cùng bài thơ nầy của tôi.

  NGƯỜI LÍNH VNCH.
  THƠ. CẢM TẠ MIỀN BẮC.

  Hai mươi mốt năm, Miền Nam chìm khói lữa!..
  Cũng vì ai không biết nói yêu thương!..
  Trao cho nhau nghĩa đạo lý luân thường.
  Tình máu mủ, hai Miền Nam với Bắc!!!..

  Anh biết không?.. ngày gọi là thống nhất!..
  Xứ Miền Nam.. được anh gọi Thần Tiên!..
  Bỏng tự nhiên, dân chúng phát con điên!!!..
  Hạnh phúc thay bằng, đói cơm rách áo!!!..

  Thầm ngán ngẩm ai kia làm lãnh đạo!..
  Coi con người còn thua kiếp ngựa trâu!..
  Quân cách mạng.. hay cái đảng đầu lâu?!..
  Áp bức.. đọa đày, giết người cướp của!!!..

  Người Miền Nam, đang sống trong nhung lụa.
  Bác đảng vào!.. đốt cháy mái tự do!!!..
  Dân Miền Nam tim óc nát tơ vò!!!..
  Nghe giải phóng.. người dân mò lánh nạn!!!..

  Anh lớn lên trên cái miền đất Bắc.
  Ngày vào Nam anh mở mắt nhìn ra…
  Tôi thương anh trong cái tuổi xế tà!..
  Thấy sự thật.. dám nói lên sự thật.

  Khác Bác đảng!.. nói ra toàn dang dối!..
  Gạt chính mình!.. gạt Dân Tộc bạn ơi!..
  Đuốc soi đường.. là cơm áo cầm hơi!..
  Dân vô sản!.. Bác đảng ta!.. luôn hào sản!!!..

  Bao nhiêu năm.. bác đảng làm cách mạng!..
  Phỉnh gạt.. hại người, bán nước buôn dân!!!..
  Bảy mươi năm, khốn khổ khắp dân lành!!!..
  Hai miền Nam Bắc, cam đành vượt biên!..

  Cảm tạ miền Bắc xua quân Nam tiến!..
  Lộ nguyên hình.. cách mạng thiếu sinh quan!!!..
  Thiếu văn minh.. chân thật.. ác, hung tàn!!!..
  Chính sách ngu dân!.. làm dân lành khốn khổ!!!..

  Cảm tạ miền Bắc.. ai thật lòng xám hối…
  Hãy quay về.. với Tổ Quốc Hùng Vương…
  Nòi Lạc Long.. Tổ Phụ giống Rồng Tiên…
  Luôn quật khởi.. chưa bao giờ khuất phục.

  Cảm tạ miền Bắc.. xem như thắng cuộc!..
  Giải phóng người thua cuộc.. làm tỵ nhân!..
  Kế tiếp người thắng cuộc.. cũng theo chân!..
  Nam lẫn Bắc.. cùng tìm đường vượt biển!!!..

  Tôi hãnh diện đời tôi làm lính chiến.
  Bảo vệ đời.. chóng cuồn vọng Bắc phương!..
  Cho miền Nam, cuộc sống được bình thường…
  Cơm no.. áo ấm.. học hành đầy đủ…

  Tôi khuyên ai.. nhìn đời.. nên tự nhũ…
  Hãy nhận ra.. tà, chính, rỏ lằng ranh!..
  Cùng đứng lên.. dụng chí để đấu tranh…
  Mang dân chủ.. cho đôi miền đất nước.

  Và từ đó.. dần dà anh biết được…
  Chế độ nào mới thật “Ngụy” anh ơi!!!..
  Hãy nhìn xem chiến sĩ “Mỹ Ngụy” tôi.
  Vừa chóng giặc, vừa an dân trong binh biến.

  Là chiến sĩ.. Bắc, Nam.. trong cuộc chiến!..
  Chết cũng vì.. nghịch lý lối tự do!..
  Chủ nghĩa miền Nam, lo Dân Tộc ấm no…
  Không như cộng sản.. tự do bán nước!!!…

  Trụ cột móc.. làm chứng minh nói được.
  Việt Nam Cộng Hòa.. chính nghĩa anh ơi!..
  Xác nhận chủ quyền, trên hải đảo xa xôi!..
  Vùng trời biển.. Tổ Tiên ta để lại!!!..

  Và bây giờ.. mời anh quay nhìn lại!..
  Người miền Nam.. chóng giặc chiếm Hoàng Sa!..
  Chết theo tàu!.. Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà!!!…
  Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đấy.

  Bao chiến tích.. vẫn còn in trên giấy!..
  Người an dân, kẻ phá quấy non sông!!!..
  Mẹ Việt Nam vai gánh.. vai gồng!…
  Nên lưng của Mẹ bị còng vì ai!!!..

  Bảy mươi năm.. đoạn phim nầy quay lại!..
  Dấu tố người.. đảng giết chết lương dân!!!..
  Lãnh đạo ai?.. sao mãi giết dân lành!!!..
  Trúng quỷ kế, “rợ ngô” ngầm phân hóa!!!..

  Bảy mươi năm.. kinh hoàn trong đày đọa!!!..
  Chủ nghĩa giết người, bác đảng đấy anh ơi!!!..
  Đày Dân Nam.. kinh tế mới, sống cầm hơi!..
  Để đảng bác.. cướp nhà, và chiếm đất!!!..

  Làm đất nước.. đậm thêm màu tan tóc!!!..
  Đó chỉ vì.. bác đảng muốn làm ra!!!..
  Thẳng tay xát hại người nhà!!!..
  Còn phường Hán tặc.. bác cam mà chui trôn!!!!!..

  Cảm tạ miền Bắc.. giống lên tiếng trống…
  Động vào hồn.. hằng lớp ngũ quên!..
  Việt Nam đất nước đôi miền…
  Con tàu thống nhất.. nối liền Bắc Nam.

  Se kết lại.. Bắc Nam một mối…
  Nhận diện thù.. quá khứ, tương lai…
  Ai toan chiếm đoạt gia tài?!?!?!..
  Gia tài của Mẹ.. Hình Hài VIỆT NAM!!!..

  Dân quyết tử.. đứng lên tranh đấu!..
  Quyết giữ gìn Tổ Quốc ông cha…
  Quyết tâm bảo vệ sơn hà…
  Quyết làm nở mặt, nước nhà VIỆT NAM…

  Thân xác Mẹ!.. tàu bang quấy phá!…
  Ngoài Trường Sa.. tàu chệt hại dân!!!..
  Ai cùng máu mũ Tiên Rồng?!..
  Sao không bảo vệ?.. cho đồng bào ta!!!..

  Hoàng Trường Sa, là của nước nhà…
  Bác đảng đổi chác như là đồ chơi!!!..
  Việt Nam ơi!.. Mẹ Việt Nam ơi!!!..
  Xác thân của Mẹ.. tơi bời vì ai?!?!?!..

  Con dân Việt.. đảng phơi bày bán!..
  Nổi nhục hình!.. dân tộc bạn ôi!!!..
  Lần xem trang sử xa xôi!..
  Chưa bao giờ có.. gái phơi trần truồng!!!..

  Dân bật khóc.. phường tuồng thống nhất!..
  Không gì quý hơn.. độc lâp, tự do!!!..
  Toàn dân luôn mãi âu lo!!!..
  Còn đảng của bác.. tự do làm giàu!!!..

  Thần dân Việt không còn sợ hãy…
  Nhìn nước nhà gập phải nhiểu nhương!!!..
  Trẻ già dìu dắt xuống đường…
  Gọi người tỉnh thức, lánh phường vô tâm!!!..

  Kẻ vô tâm không màng đất nước!!!..
  Bán sơn hà cướp bóc lương dân!!!..
  Thần dân khắp nẻo xa gần…
  Giống lên tiếng trống.. dẹp phường cộng nô!!!..

  Đảng ma cô.. lập đàng ăn cướp!!!..
  Đánh dân lành, chẳng chút nương tay!!!..
  Còn chi thân thể hình hài?!?!?!..
  Qua cơn hành hạ máu lai đầy người!!!..

  Người nắm đó Thầy Anton Tặng!..
  Bị công an đánh ở đồng chim!!!..
  Việt Nam đất nước đảo điên!!!..
  Hồ đồ phản động.. chủ trương hại người!!!..

  Dân cả nước.. khóc thầm Quốc nạn!!!..
  Hiệp thông cùng cứu nạn diệt vong!!!..
  Hởi ai dòng giống Lạc Hồng?!..
  Rọi soi sử cũ Lạc Long thuở nào…

  Noi chí lớn má đào thuở trước…
  Gương Triệu Trưng, phép nước đứng lên…
  Vung gươm phúc đáp Hồn Thiêng…
  Thù nhà nợ nước.. lời nguyền còn ghi.

  Con dân Việt đền chi sông núi?!..
  Nhận diện thù.. đánh phá non sông!..
  Việt Nam con Lạc cháu Hồng…
  Giống lên tiếng trống, noi dòng hùng anh.

  Vạch mặt kẻ.. chui trôn bán nước!!!..
  Đội đít thù.. cổng rắn phá gia!!!..
  Làm cho tan nát sơn hà!!!..
  Trăm con Mẹ Việt, quyết mà đứng lên…

  Thương Dân Tộc nhiễu nhương thảm cảnh!..
  Phận tu hành cũng phải giống lên!..
  Giống lên tiếng gọi Hồn Thiêng!!!..
  Tự do bóc cháy.. nhân quyền còn đâu!!!..

  Người có miệng, lại không được nói!..
  Tất thứ chi.. bác đảng làm sai!!!..
  Tự do.. độc lập.. chiêu bài!!!..
  Che dấu độc tài, bán nước hại dân!!!..

  Đạp đầu dân ở ngoài đường phố!!!..
  Thảm cảnh nầy.. chẳng có bảy lăm!!!..
  Từ ngày đảng cộng vào Nam.
  Thẳng tay đánh đập người nhà nhục thay!!!..

  Nay thấy đảng phơi bày thú tính!!!..
  Đội lốt người.. dã thú.. ác nhân!!!..
  Thú hoan.. vô chủ, vô thần!!!..
  Hiện lên cấu xé, xác hình Việt Nam!!!..

  Người Việt Nam.. bao ngàn năm trước…
  Sống chan hòa tình nước thiết tha…
  Quân dân thắm thiết đậm đà…
  Ân tình nghĩa lụy.. nhà nhà chia se…

  Nhìn cảnh cũ nói lên cung cách.
  Chế độ nào?.. hung ác, dã nam!!!..
  Nói thật.. hình thật, trình làng.
  Tù Nam.. đảng hại, chết tan xác hình!!!..

  Trại cải tạo.. trá hình tội ác!!!..
  Đảng giết người, thế kỷ hai mươi!!!..
  Phường tuồng.. thế giới chê cười!!!..
  Nồi da xáo thịt!.. “thịt nồi”!.. Việt Nam!!!!!..

  Mời thế giới.. vào xem tù cộng…
  Giải trí bằng những buổi đá banh…
  Cải thiện sức khỏe an lành…
  Tránh được bệnh tật, đở phần chết oan…

  Ai dám nói.. dám nhìn sự thật…
  Mới thật người, chân chính hiền nhân.
  Rồi ai.. cũng phải lìa trần!!!..
  Hồn lìa khỏi xác.. dự phần trời ban.

  Trời sắp sẵn.. Thiên Đàng, Hỏa Ngục.
  Hỏa ngục chờ, người chẳng thẳng ngay!..
  Sống chuyên ám hại.. “Thiên tài”!!!!..
  Giết người cướp của.. nhận ngay Thiên hình!!!..

  Kẻ tu hành.. buôn lời bất chính!!!..
  Máu phung người.. dối trá điêu ngoa!!!..
  Than ôi!.. thân phận người ta!..
  Tu bao ngàn kiếp?.. để sa chảo dầu!!!..

  Quanh thế giới.. đậm màu tang tóc!!!..
  Chúa.. Phật nhìn, phải khóc vì con!!!..
  Nhìn con.. Phật Chúa héo mòn!!..
  Mong con Chúa Phật, chỉnh tròn cái tâm!!!..

  Cửa Thiên Đàng.. mở toan chờ đón…
  Người sống đời.. tránh thoái điêu ngoa!!!..
  Lời Phật.. việc Chúa.. Cậy mà…
  Thiên Đàng mở ngỏ, chắc là chẳng sai.

  Hãy tu ngay.. tạo nghiệp thẳng ngay!!!..
  Hậu cho con cháu, tương lai vĩnh trường…
  Lời nói.. việc làm bất lương!!!..
  Con đường “Hỏa Ngục”!.. khó lường người ơi!!!!!..

  Vô Tranh.

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: