Địa Chỉ Các Tổ Chức Quốc Tế

Đây là danh sách địa chỉ  các tổ chức trên Thế giới mà chúng ta cần khi muốn gửi các thỉnh nguyện thư để giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam và cho công cuộc “Vì một Việt Nam  Dân Chủ Tự Do” … Dĩ nhiên nó sẽ không phải là toàn bộ tất cả … Nếu quý vị còn thấy thiếu sót địa chỉ nào xin ghi lại vào phần ý kiến đóng góp ở phía dưới trang hay email về địa chỉ HienTinhVietNam@gmail.com

Chân thành cám ơn,

Ban điều hành Diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam

 

Địa chỉ email của những cơ quan tổ chức Quốc Tế để gửi thư

admi-us@aiusa.org, aimember@aiusa.org, aiusama@iusa.com, ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr, apsc.dept@asean.org, ascc.dept@asean.org, asie@rsf.org, bdiets@cpj.org, bizday@nytimes.com, brcthai@gmail.com, cat@englishpen.org, cathy.mccann@pen-internationalpen.org, Cathy.mccam@internationalpen.org.uk, cevex@infomaniak.cp, comment@whitehouse.gov, communications@uscirf.gov, contact@aihuuluatkhoa.com, Delegation-vietnam@eeas.europa.eu, ean@ft.com, eas@ft.com, ec.president@consilium.europa.eu, editor@nytimes.com, edit.features@wsj.com, emb.hanoi@mfa.no, ergas@webcreatif.ch, exec-director@eurochamvn.org, executive-editor@nytimes.com, executive-geoff.morris@dfat.gov.au, foreign@nytimes.com, foreign@washpost.com, geoff.morris@dfat.gov.au, greenbiz@eurochamvn.org, han@minbuza.nl, hanoiac@state.gov, hcmcinfo@state.gov , hochi@international.gc.ca, hrwpress@hrw.org, humanresources@freedomhouse.org, iba@int-bar.org, info@ap.org, info@asf.be , info@asfcanada.ca, info@asf-italia.it , info@cpj.org, info@freedomhouse.org, info@ituc-csi.org, info@internationalpen.org.uk, info@lwob.org, InfoDesk@ohchr.org, info-hcm@eurochamvn.org, info-hn@eurochamvn.org, ipf@ipfeurope.com, jim.newton@latimes.com, krikorian@internationalpublishers.org, letters@newsweek.com, letters@nytimes.com, letters@time.com, lilly.nguyen@mail.house.gov, maciej.popowski@europarl.europa.eu, managing-editor@nytimes.com, mearp@cpj.org, media@imf.org, member@int-bar.org, metro@nytimes.com, national@nytimes.com, news-tips@nytimes.com, nytnews@nytimes.com, oia@observatoire-avocats.org, o.mgr@eurochamvn.org, otp.informationdesk@icc-cpi.int, p.e.n.lugano@ticino.com, piotr.nowinakonopka@europarl.europa.eu, president@whitehouse.gov, press@freedomhouse.org, press@uschamber.com, public.info@concilium.europa.eu, publicaffairs@imf.org, rights@agenceglobal.com, rsf@rsf.org, sanomat.han@formin.fi, sara.whyatt@internationalpen.org.uk, services@eurochamvn.org, sontung@cox.net, sports@nytimes.com, supporter@amnesty.org.au, thearts@nytimes.com, uiacentre@uianet.org, uscongenhcmc@state.gov, veubf@eurochamvn.org, vietnamese@bbc.co.uk, vietweb@rfa.org, vnhrnet@vietnamhumanrights.net, washington@nytimes.com, webmestre@amnesty.fr, wgad@ohchr.org, wsj.ltrs@wsj.com, yourpicsvietnamese@bbc.co.uk


Các forms trên mạng để điền thư :
Tổ chức phi chính phủ Freedom Now của Mỹ
Chủ Tịch Quốc Hội Hoa kỳ
Đoàn Luật sư Quốc tế IBA (International Bar Asssociation)
CNN News Tips
U.S. Department of State
VOA

DANH SÁCH VATICAN, LÃNH ĐẠO CÁC NƯỚC DÂN CHỦ ,

 LIÊN HIỆP QUỐC, LIÊN HIỆP CHÂU ÂU,TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ,

LUẬT SƯ KHÔNG RANH GIỚI , TỔ CHỨC BẢO VỆ NHÂN QUYỀN, BẢO VỆ TỰ DO TÔN GIÀO, ÂN XÁ QUỐC TẾ , KÝ GIẢ KHÔNG BIÊN GIỚI,

 VĂN BÚT QUỐC TẾ, HỘI HỒNG THẬP TỰ…

VATICAN

EMINENCE POPE BENEDICT XVI
CITE DU VATICAN
ETAT DE LA CITE VATICAN
Email  : benedictXVI@vatican.va

 

SECRETARY CARDINAL       Email : vatico26@relstat-segstat.va

– TỔNG THƠ KÝ LIÊN LIÊN HIỆP QUỐC M. BAN KI-MOON (website : http://www.un.org/fr/contactus/index.asp)

– CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CHÂU ÂU M. JERZY BUZEK (maciej.popowski@europarl.europa.eu  – WEBSITE : http://europarl.europa.eu)

– CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ÂU CHÂU M. HERMANN VAN ROMPUY (Email: :
ec.president@consilium.europa.eu)

PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE AND PEACE

PcJustPax@JustPeace.va

 

– Ông ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI HÀ NỘI:  M. David SHEAR : Đt (84-4) 3850 – 5000   ext  6133 hay 6103 (Email : acshanoi@state.gov)

– Ông TỔNG LÃNH SỰ HOA KỲ TẠI SÀIGÒN:  M. LÊ Thành An : Đt. (84-8) 3520 – 4200 (Email : hcminfo@state.gov)

hay kiện tội ác CSVN và bọn tay sai ác ôn côn đồ khủng bố, đàn áp, đánh đập, giết hại dân lành ra trước :

CÔNG TỐ VIÊN TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ:  M. Luis MORENO-OCAMPO (Email : otp.informationdesk@icc-cpi.int  – FAX +31 70515 8555  Tel. +31 0 70 302 23 23)

– CHỦ TỊCH TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ (Email : webmaster@icj-cij.org  Fax. 31 0 70 364 99 28 – Tel +31 0 70 302 23 23)

– BỘ TRƯỞNG NGỌAI GIAO HOA KỲ Mr. Hillary RODHAM CLINTON
(WEBSITE : http://contact-us.state.gov)

ARCHEVEQUE DE PARIS FRANCE

 

Email : webmaster@diocese-paris.net

 

ĐÚC TỔNG GÍAM MỤC TORONTO (Canada)

 

Most Rev. THOMAS COLLINS

ARCHBISHOP OF TORONTO

1155 Youge Street, Ontardo M4T1W2

Tel. (416) 934 – 0606                                 Fax : (416) 934 – 3452


HOA KỲ

 

Mr. BARACK OBAMA

PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

WHITE HOUSE

1600 PENSYVANIA AVE NVV

WASHINTON, DC 20006  (USA)    Email : comment@whitehouse.gov

Email : president@whitehouse.gov

 

Mr. JOE BIDEN

VICE PRESIDENT OF U.S.A.

WHITE HOUSE

1600 PENSYVANIA AVE NVV

WASHINTON, DC 20006 (USA)

Tel. 202 – 456 – 111           Fax. 202 – 456 -2461 Email : vicepresident@whitehouse.gov

http://www.whitehouse.gov/contact-vp 

Robert C. Byrd – U.S Senate President Pro Tempore

http://byrd.senate.gov/contacts/ 

Harry Reid – Major Leader – Democrate

http://reid.senate.gov/contact/index.cfm

– Rep. Christopher  SMITH

2373 Rayburn House Office Building

Tel. 202 – 225 – 3765     Fax. 202 – 225 – 7765

http:// chrissmith.house.gov/zipauth.html

– U.S. Representative Ed ROYCE – 40TH District of California-   District office : 1110E. Chapman Ave, Suite 207-ORANGE, CA 92866 USA – Tel. (714)744-4130 Fax. (714) 744-4056      – WASHINGTON DC Office : 2185 Rayburn House Office Building, WASHINGTON, DC 20515 USA – Tél. (202) 225-4111 – Fax.(202) 226-0335 – Website : http://www.royce.house.gov                 

. Rep. CAO QUANG ÁNH           Tel (202) 225 – 6636     Fax (202) 225 – 1988
. Rep. ILEANA ROS-LEHTINEN   Tel (202) 225 – 3931    Fax (202) 225 – 5620
. Rep. CHISTOPHER SMITH       Tel (202) 225 – 3765     Fax (202) 225 -7765
. Rep. FRANK WOLF                 Tel (202) 225 – 3156     Fax (202) 225 – 0437
. Rep. LORETTA SANCHEZ        Tel (202) 225 – 2965     Fax (202) 225 – 5859

. Senator SAM BROWNBACK  Tel (202) 224 – 6521   Fax (202) 228 – 1265
. Senator JOHN CORNYN         Tel (512) 494 – 8535   Email : info@johncornyn.com
. Senator RICHARD BURR         Tel (202) 224 – 3154   Fax (202) 228 – 2981

senator.corria@senate.ca.gov

senator.kennedy@senate.gov

– Assemblyman Jose SOLORO – Po Box 26063, Santa Ana, CA 92799 USA – Website : http://www.josesolorio.com/contact.php

Email :assembly.member.Solorino@assembly.ca.gov

assembly.member.tran@assembly.ca.gov

Mitch McConnell :  Minority Leader -Republican

http://mcconnell.senate.gov/public/index.cfm?p=ContactForm

Mrs. Hillary  RODHAM CLINTON

Secretary of State

US Department of State

2201 C Street  NW Washington DC 20520

U.S.A.

http://contact-us.state.gov

M. Kurt CAMPELL

Assistant Secretary of State

M. David SHEAR

U.S. Ambassador to the Socialist Republic of Vietnam 

United States Citizen Services
Rose Garden Building – Second Floor,

170 Ngoc Khanh St., Hanoi, Viet Nam.

Telephone: (84-4) 3850-5000    ext. 6133 or 6103   Email: acshanoi@state.gov

 

M. LE THANH AN

GENERAL CONSULATE OF THE UNITED STATE HO CHI MINH CITY

4 DAI LO LE DUAN, Q1, TP HO CHI MINH (VIETNAM)

Tel.(84-8) 3520- 4200   Fax. (84-8) 3520 4235   Email : hcmcinfo@state.gov

 

 

CỘNG HÒA PHÁP :

 

Monsieur Nicolas SARKOSY

Président de la République Française

Palais de l’Elysée

55, rue du Faubourg Saint-Honoré

750058 PARIS (France)

Email : webmestere@elysee.fr                      Site : http//elysee.fr/ecrire

 

Monsieur Gérard LARCHER

Président du Sénat

15 rue de Vaugirard

75291 Paris Cedex 06                    Email : g.larcher@senat.fr

 

Monsieur Bernard ACCOYER

Président de l’Assemblée Nationale

126 rue de l’Université

75355 Paris 07 SP                  Email : president@assemblee-nationale.fr

 

Madame Michèle ALLIOT-MARIE

Ministre des Affaires Etrangères et Européennes

37 Quai d’Orsay

75700 Paris 07                                      Website : France Diplomatie

 

Monsieur Jean-François GIRAULT

Ambassadeur de France

En République Socialiste du VietNam

57 TRAN Hung Dao

HA-NOI (R.S. VIETNAM)         Email : ambafrance-hanoi@diplomatie.gov.fr

 

VƯƠNG QUỐC BỈ (BELGIQUE)

 

Quốc Vương :

Sa Majesté  ALBERT II

Roi des Belges

Palais Royal

1000 Bruxelles (Belgique)

Chủ Tịch Thượng Viện:

 

Monsieur Armand DE DECKER

Président du Sénat

Palais de la Nation,

Rue de la Loi 8,

1009 Bruxelles (Belgique)

 E-mail : president@senate.be      Tél. 02 501 76 58        Fax. 02 501 7587

Chủ Tịch Hạ Viện:

 

Monsieur Patrick DEWAEL

Président de la Chambre des Représentants

Rue de Louvain 13

1000 Bruxelles (Belgique)    Email : PRI@lachambre.be            Tel. 02/549 81 11

Thủ Tướng:

Monsieur Yves LETERME

Premier Ministre

Rue de la Loi 16

1000 Bruxelles (Belgique)

Email : info@premier.fed.be         Tél. 32 (0) 2501 0211        Fax : 32 (0) 2217 3328

Phó Thủ Tướng  kiêm Tổng  Trưởng Ngọai Giao:

 

Monsieur Steven VANACKERE

Vice Premier Ministre

Ministre des Affaires Etrangères et des Réformes Institutionnelle

Rues des Petits Carmes 15

1000 Bruxelles (Belgique)

Email : cab.ae@diplobel.fed.be   Tél :  02/501 8591        Fax :  02/501 3213

Bộ Trưởng Tư Pháp:

Monsieur Stefaan De Clerck

Ministre de la Justice

Boulevard de Waterloo115

1000 Bruxelles (Belgique)

stefaan.declerck@just.fgov.be     Tél. 02/542 8011            Fax : 02542 8000

BURKINA FASO

 

Monsieur LAURANT GNAGBO

Président du BURKINA FASO

BURKINA FASO                               Email : info@presidence.bf

 

GIA NẢ ĐẠI

 

 1.– Thượng Viện

 

L’Honorable NOEL A. KINSELLA , Président du Sénat du Canada

 Sénat du Canada

Ottawa , Ontario . Canada

K1A  0A4                                        Courriel : info@parl.gc.ca

 

 The Honourable NOEL A. KINSELLA , Speaker of The Senate of Canada

 Senate of Canada

Ottawa , Ontario , Canada

K1A 0A4                                               Email : info@ parl.gc.ca

 

2.- Hạ Viện

 

L’Honorable PETER MILLIKEN , Président de la Chambre des Communes du Canada

 Chambre des Communes

Ottawa , Ontario , Canada

K1A 0A6

  

The Honourable PETER MILLIKEN , Speaker of The House of Commons of Canada

House of Commons

Ottawa , Ontario , Canada

K1A 0A6

 

 3.- Thủ Tướng

 

Le Très Honorable  STEPHEN HARPER

Premier Ministre du Canada

80 , rue Wellington

Ottawa , Ontario , Canada

K1A 0A2                                    Courriel : pm@pm.gc.ca 

 

The Right Honourable STEPHEN HARPER

Prime Minister of Canada

80 , Wellington street

Ottawa , Ontario , Canada

K1A 0A2                              Email : pm@pm.gc.ca

 

4.- Bộ Ngoại Giao

 

L’Honorable LAWRENCE CANNON

Ministre des Affaires Étrangères du Canada

125 ,  Promenade Sussex

Ottawa , Ontario , Canada

K1A  0G2

 

ANH QUỐC

 

NỮ HOÀNG :

 

HER MAJESTY QUEEN ELISABETH II

QUEEN OF THE UNITED KINGDOM

BEURKING PALACE

LONDON – ENGLAND SW 1A 1AA (UNITED KINGDOM)

Email : webeditor@royal.gsx.gov.uk      Tél. (+44) (0) 20 7930 4832

 

THỦ TƯỚNG

 

The Rt Hon David CAMERON MP

Prime Minister of the United Kingdom

10 DOWNING ST

LONDON, ENGLAND (UNITED KINGDOM)

Email : donotreply@number10.gov.uk

Fax. 020 7925 0918                   http://www.number10.gov.uk

 

ÚC ĐẠI LỢI

 

The Hon Julia GILLARD MP

Prime Minister of Australia Parliament House

CANBERA ACT 2600 (AUSTRALIA)                Email : info@pm.gov.au

http://.pm.gov.au/PM_connut/contact_your_pm_form

 

Senator HUMPRIES :     Email : senator.humphries@aph.gov.au

 

The Hon. Kevin RUDD M.P

Minister for FOREGN AFFAIRS

PO Box 6022 – Parliament House – CANBERRA ACT 2600 (AUSTRALIA)

Tél.  (02) 6277 7500     Fax (02) 6273 4112   Email : Kevin.ruddMP@aph.au

 

Các Vị Thượng Nghị sỉ Úc :

–  Mr. Ian Matxwell BRITZA M.P       Email : ian.britza@mp.wa.gov.au

– Mr. Luke SIMPKINS M.P                  Email : luke.simpkins.mp@aph.gov.au

– Mr. Bernie RIPOLL  M.P.                  Email : bernie.ripoll.mp@aph.gov.au

– Mr. Chris HAYES M.P                       Email : chris.hayes.mp@aph.gov.au

– Mr. Kelvin THOMSON M.P              Email : Kelvin.Thomson.MP@aph.gov.au

– Senator Gary HUPPHRIES                Email : senator.humphries@aph.gov.au

 

CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Dr NORBERT LAMMET

Präsident des DEUTSCHEND BULDESTAGES

DEUSTCHLER BUNDESTAG

Olatz der Republik 1

11011 BERLIN (R.F.A.)

Email : mail@bundestag.de             Tél. + 49 (0) 30 2270

Site : http://www.bundesregierung.de/webs/Bregl/DE/service/Kontakt/kontakt.html

 

Dr ANGELA MERKEL

Bundeskanzlerin der

BUNDESREGIERUN DEUTSCHLAND (R.F.A.)

Site : http://bundersregierung.de/webs/Breg/DE/service/Kontakt/kontakt.htm/

Tel. 0180-270 00 00

 

Y PHA NHO (Espagne)

 

SA MAJESTE JUAN CARLOS Ier

ROI D’ESPAGNE

Palais Royal

MADRID (Espagne)

 

Mr. JAVIER ROJO

Président du Sénat

SENADO EN ESPAGNOL

MADRID (Espagne)                                  Site : http//www.senado.es

 

Mr. JOSE BONO MARTINEZ

Speaker of the Congress

CONGREESO DE LOS DISPUTADOS EN ESPAGNOL

MADRID (Espagne)  Email : webmaster@congresso.es  Site : http://www.congreso.es

 

Mr. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO

Président du Gouvernement Espagnol

Presidente del Gobierno de Espana

MADRID (Espagne)                         http://www.la-monclod.es/contactos.htm

 

Mr. MIGUEL ANGEL MORATINOS CUYAUBE

Ministre des Affaires Etrangeres et de la Coopération

Ministerio de Asuntos Exteriors y de Cooperation en Espagnol

MADRID (Espagne)

 

Mr. MARIANO FERNANDEZ BERMEJO

Ministre de la Justice

Ministerio de Justicia de Espana

MADRID (Espagne)

 

THỤY SỈ (BỘ NGOẠI GIAO)

 

Mme MICHELINE CALMY-REY

Ministre des Affaires Etrangères Suisse

Palais Fédéral

CH -3003 BERNE (SUISSE)

Tel. +41 31 322 21 11        Fax +41 31 324 90 47

Email : calmy-reyàeda.admi.ch

Email : p2-asien-oreanien@eda.admin.ch

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/head.html

 

Giám Đốc Sư Vụ Nhân Quyền Á Đông (THỤY SỈ)

–       Mme ANNA Mattei

     Email : anna.mattei@eda.admi.ch

 

LIEN HIỆP QUỐC

 

Mr BAN KI-MOON

SECRETARY GENERAL

UNITED NATIONS 1ST AVE 1 44 THST

NEW YORK, NY 10017 (U.S.A).         Site : http://www.un.org/fr/contactus/index.asp

 

HUMAN RIGHTS COUNCIL

THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER

FOR HUMAN RIGHTS

PALAIS WILSON

52 RUE DES PAQUIS

CH-1201

GENEVA (SWITZERLAND)

Tel : + 41 22 917 9220                             Email : InfoDesk@ohchr.org

 

 

ỦY BAN ĐẶC TRÁCH  CHỐNG GIAM GIỮ VÔ CỚ CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

 

ARBITRARY DETENTION c% OFFICE OF THE HIGH COMMISSION FOR HUMAIN RIGHTS UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA

8 – 14 Avenue de la Paix

1211 GENEVA 10 (SWITZERLAND)

Fax : + 41 22 9179006                                  Email : wgad@ohchr.org

 

SERVICE D’APPUI

HCDH – UNOG

1211 Genève 10 (SUISSE)

Tel : (4122) 917 90 11      Email : 1503@ohchr.org

 

PHÁI ĐOÀN CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

PERMANENT MISSION OF VIETNAM TO THE UNITED NATIONS

PLAZA-SUITE 435, NEW YORK

NY 10017 USA

Tel. 212-644-9584 / 0831   Fax 212-644-5732

Email : info@vietnam-un.org

 

HAUT COMMISSAIRES DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES (UNHCR)

CH-1211 – Case Postale 2500   – CH 1211 Genève 2 Dépôt (Suisse)

Tel. + 4122 739 8111

Website : http://www.unhcr.fr/php/contact.phpr0pt=headquarters

 

LIÊN HIỆP  CHÂU  ÂU  VÀ QUỐC HỘI ÂU CHÂU

 

Mr. JERZY BUZEK

President of the Europeen Parliament

Ave Président Robert Schuman

67000 STRASBOURG (France)

Email : maciej.popowski@europarl.europa.eu

Site : http://www.europarl.europa.eu

Tél. Bruxelles : + 3 2 2 28 46013               Tél. Strasbourg : + 33 3 88 1 73 273

Mr. HERMAN VAN ROMPUY

President of The Europeen Council

Conseil de l’Union Européenne

B-1048 BRUXELLES (Belgique)

Email : ec.president@consilium.europa.eu

Tél. (32-2) 2 816 111       Fax. : (32-2) 281 6934

Site : http://www.eu/european-council

 

PHÁI ĐOÀN LIÊN MINH CHÂU  ÂU TẠI VIỆT-NAM

DELEGATION OF THE EUROPEEN UNION IN VIETNAM

17th – 18th floor, Pacific Palace Office Building

83B LY THUONG KIET – HA NOI (VIETNAM) Tel. 844 3941 0099

Fax. 844 3946 1701   Email : Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

 

 

.

Mr. PIERRE DE BOISSEU

Sécrétaire Général

du Conseil de l’Union Européenne

rue de la Loi , 175

B-1048 BRUXELLES (Belgique)

Email : public.info@concilium.europa.eu

Tél. + 32 (0) 2 2 81 56 50             Fax. + 32 (0) 2 2 81 49 77

Site : http://www.consilium.europa.eu

 

Mr. THOR BJORN JAGLAND

Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe

Site : http://www.eu/european-council

 

Mme MAUDEBOER BUQUICCHO

Secrétaire Générale Adjointe

du Conseil de l’Europe

Site :http://www.eu/european-council

 

TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ :

 

Mr. PRESIDENT

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

PALAIS DE LA PAIX

CAREGIEPLEINER 2

2517 KJ LA HAYE (PAYS BAS)

Email : webmaster@icj-cij.org         Tel. +31 0 70 302 23 23         Fax. +31 0 70 364 99 28

 

Mr. Luis MORENO-OCAMPO

Prosecutor of the International Criminal Court

Po Box 19519

2500CM, THE HAGUE (THE NETHERLANDS)  Tel. +31 70515 8555

Email: otp.informationdesk@icc-cpi.int

Website : http://www2.icc-cpi.int/Menus/ICC/Contact

 

TÒA ÁN HÌNH SỰ ARGENTINE

 

Mr. PRESIDENT

ARGENTINE FEDERAL AND CRIMINAL COURT

AV LEANDRO NICEFORO ALEM 693

CIVDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINE)    Tél. (0) 11 45 15 0050

 

TÒA ÁN HÌNH SỰ ESPAGNE

 

Mr. PRESIDENT

SPANISH CRIMINAL COURT

S/C MINISTERIO DE JUSTICIA

REVELDES REGISTRO CENTRALDENADOS YC/SAN BERNADO 45

28071 MADRID(ESPAGNE)

 

LUẬT SƯ KHÔNG BIÊN GIỚI :

 

AVOCATS SANS FRONTIERES ASBL BELGIQUE

Rue de Namur 72 – 1000 BRUXELLES ( BELGIQUE)

Email. info@asf.be                Tel. + 32 2 223 36 54               Fax + 32 2 223 36 14

http://www.asf.be/index.php?module=contact&lang=fr

 

AVOCATS SANS FRONTIERES FRANCE

8 rue du Prieuré – 31000 TOULOUSE

Tel. 0033 (0) 5 3431 1783    Fax 0033 (0) 5 34 31 1784

http://www.avocatsansfrontières-france.org

 

AVOCATS SANS FRONTIERES CANADA

825, rue Saint-Joseph Est – bureau 320

QUEBEC G1K 3C8 (CANADA)

Tel. +1 418  907  2607       Email : info@asfcanada.ca

 

AVOCATS SANS FRONTIERES (ASF) ITALIE

Via Tacito, 50 – 00193 ROMA (RM)

Tel +39 0668809600       Fax +39 06688214863    Email : info@asf-italia.it

 

LAWYERS WITHOUT BORDERS USA

750 MAIN STREET – HARTFORD, CT 0613 USA

Tel (860) 541 – 2288   Fax (860) 525 – 0287   Email : info@lwob.org

http://www.lawyerswithoutborders.org/Pages/refer.aspx

 

LUẬT SƯ HOA KỲ :

– Mr. Ray JOBE                             Email : rayjobe@gmail.com

 

LUẬT SƯ CANADA :

-Mr. Alain OUELLET

2533, rue Centre – Suite 101

MONTRAL – QUEBEC (CANADA)

Tel. (514) 933 – 8432                  Fax (514) 933-4381

http://www.attorneyindex.ca/attorney-23130-Ouellet%20Alain%20Avocat/

 

 

ADVOKATER UTAN GRANSER SUEDEN

Riddargaten 16

11451 STOCKHOLM (SUEDEN)                Email : info@advokaterutangraser.se

 

ADVOCATEN ZOWDER GREENSEN NEDERLAND

Postbus 3269

1001 AB AMSTERDAM (NEDERLAND)

Fax +31 (0) 20 626 7093          Email : info@advocatenzondergrenzen.nl

 

LUẬT SƯ MỶ GỐC VIỆT-NAM :

Ls Philip Phuoc-Xuan NGUYEN

888 S. GREENVILLE AVE – RICHARDSON, TX 75081 U.S.A.  Tel +1 (972) 644-4900

website : http://lawyers.cornell.edu/philip-phuc-xuan-nguyen-288181/contact

 

HỘI ÁI HỬU LUẬT KHOA VIỆT NAM TẠI HOA KỲ:

Email : contact@aihuuluatkhoa.com

 

HỘI ÂN XÁ QUÔC TẾ

AMNESTY INTERNATIONAL

1 EASTON STREET

LONDON – WC1 X ODW ( ROYAUME UNI )

Tél. +44 20 741 35 500                              Fax. +44 20 795 61 157

Site : http://www.amnesty.org/fr/contact/en/contact

 

AMNESTY INTERNATIONAL AUSTRALIA

Locket Bag23 – Broadway NSW 2007 (AUSTRALIA)

Tel. 1300 300 920        Fax. 02 8396 7663   Email :supporter@amnesty.org.au

http://www.amnesty.org.au/about/contact

 

AMNESTY INTERNATIONAL France

72 -76 Bld de la Violete 75940 Paris Cedex 19 (France)

Tel. (33) 01 53 38 65 65    Fax. (33) 01 53 38 55 00    Email : webmestre@amnesty.fr

 

AMNESTY INTERNATIONAL U.S.A.

5 Penna Plaza – 16th floor New York NY 10001 USA

Phone =1 212 807 8400   +1  202 544 0200   Fax. +1 212 627 1451   +1 202 546 7142

Email  aiusama@iusa.com  Email :aimember@aiusa.org Email  admi-us@aiusa.org

 

LIÊN MINH BÀI TRỪ NÔ LỆ MỚI Ở Á CHÂU :

 

CAMSA (COALITION TO ABOLISH MODERN DAY SLAVERY IN ASIA)

CAMSA  c/o BPSOS
6066 Leesburg Pike, Suite 100 – Falls Church VA 22041 – USA

Phone:  (703) 538-2190      Fax: (703) 538-2191   E-mail: CAMSA@bpsos.orgThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web Site: http://www.camsa-coalition.org
Blog: http://vietnameseworkersabroad.wordpress.com

 

 

FREEDOM HOUSE

1031 CONNECTICUT AVE.N.W.FLOORS 6

WASHINTON D.C. 20036 (U.S.A.)

Tel. 202 296 5101              Fax. 202 293 2840 Email : info@freedomhouse.org

 

HUMAN RIGHTS WATCH

350 FIFTH AVENUE. 34 th FLOOR

NEW YORK, NY 10118 – 3299 (U.S.A.)

Tél : 1 (212) 290 – 4700    Fax. +1 (212) 736 – 1300  Email : hrwpress@hrw.org

Site : http://www.hrw.org/contact/new-york

 

– Mr. Romanda St. MATHIEW-DANIEL

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION HUMAN RIGHTS INSTITUTE (IBAHRI)

PRESS OFFICE – 10TH FLOOR

1 Ste PHEN Street – LONDON W1T  1AT (UNITES KINGDOM)

Direct line : +44 (0) 20 7691 6837    Main office : +44 (0) 20 7691 6868

Fax. +44 (0) 20 7691 6544     Email : romana.daniel@int-bar.org

Website : www.ibanet.org

HUMAN TIGHTS FIRST :

President Michael POSNER

HUMAN RIGHTS FIRST – 333 SEVENT AVENUE

13 th FLOOR – NEWYORK, NY10001 – 5108 (USA)

Tel. (212) 845 5200  Fax (212) 845 5299     Email : feedback@humanrightsfirst.org

International Human Rights Network

Glenboy House, Oldcastle, County Meath, Ireland.

Tel: + 353 (0) 49 8542934  Fax: + 353 (0) 49 8542934  e-mail:info@ihrnetwork.org

HUMAN RIGHTS NETWORK INTERNATIONAL Belgique

ULB – Avenue F, – D. ROOSEVELT

50 Bruxelles 1050 (BELGIUM)                   Fax : 32 2 650 40 07

Website http://www.hrni.org/EN/default.html

 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS (ISHR) GERMANY

BORSIGALLE 9 – 60388 FRANKFURT AM MAIN (GERMANY)

Tel : + 49 (0) 69 420 108            Fax : + 49 (0) 69 420 108 33        Email : info@ishr.org

 

ỦY BAN BẢO VỆ CÁC KÝ GỈA :

 

COMIITE TO PROTECT JOURNALISTS

330 7th Avenue, 11th Floor

New York, NY 10001 (U.S.A.)

Tél : 212 465 1004            Fax : 212 465 9568      Email : info@cpj.org

Mr. Bob DIETZ       Email :  bdiets@cpj.org

Mrs. Madeleine EARP       Email : mearp@cpj.org

Website : http://www.cpj.org/asia/

 

KỶ GỈA KHÔNG RANH GIỚI :

 

REPORTERS SANS FRONTIERES REPOTERS WITHOUT BORDERS FRANCE

Bureau Internet et Liberté / Internets Freedom Desk

47 rue Vivienne – 75002 PARIS (France)

Tel. (33) 1 44 83 84 84    Fax. (33) 1 45 23 11 55

Email : asie@rsf.org              Web : www.rsf.org

 

COMMITTE TO PROTECT JOURNALISTS

330  7th Avenue, 11th Floor – NEW YORK, NY 10001 (USA)

Tel. 212 – 465 – 1004       Fax. 212 – 465 – 9568        Email : info@cpj.org

 

REPORTERS WITHOUT BORNERS U.S.A.

Southers Railway Building

1500 K Street, NW, Suite 600 – WASHINGTON , 20005 (U.S.A)

Tel (00) 1 202 256 5613     Email : cls@rsf.org    Email : lucie.morillon@rsf.org

 

REPORTERS SANS FRONTIERE Belgique

Centre Internationale de Presse

Résidence Palace – Bloc C – Rue de la Loi, 155

1040 BRUXELLES (Belgique)

Tel. 32 2 2235 81             Fax : 32 2 235 2282                 Email : rsf@rsf.be

 

THE ASSOCIATED PRESS IN WASHINTON, D.C

2021 K St. NW, Suite 600 – WASHINTON, DC 2006

Tel. (202) 776-94000            Email : apwashinton@ap.org

 

THE ASSOCIATED PRESS HEADQUARTERS

450W   33rd St – NEW YORK, NY 10001

Tel. +1 – 212 – 621 – 1500         Email : info@ap.org

 

AGENCE FRANCE PRESSE (AFP)

13 place de la bourse – 75002 PARIS (France)

Tel. (33) 01 40 41 46 46    Fax. (33) 01 40 41 46 32

http://www.118218.fr/annuaire-professionnel/paris-75/02eme/agence-de-presse-cMjEiwfvwdTWbVg

 

LE FIGARO

37 rue du Louvre – 75081 PARIS Cedex 02

Tel. (33) 01 40 19 09 09 00       http://www.lefigaro.fr/perm/contact.html

 

Mrs. Lolita C. BALDOR

Associated Press – Counter terrorism/National security

Email : lbaldor@ap.org

http://www.petition-ap.org/developer/submit-petition-php

 

THE INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION EXCHANGE VIETNAM

The IFEX Clearing House c% Canadian Journalists For Free Expression (CJFE)

555 Richmond St. West, suite 1101

P.O BOX 407 – TORONTO, ON CANADA M5V 3B1

Tél. + 1 416 515 96 22             Fax + 1 416 515 7879       Email : ifex@ifex.org

 

UNITED STATES COMMISSION

ON INTERNATIONAL RELIGIONS FREEDOM

800N CAPITOL, N.W. Suite 790 – WASHINTON, DC. 20002 (U.S.A)

Tel. (202) 523 – 3240       Fax. (202) 523 – 5020    Email : communications@uscirf.gov

 

HỘI VĂN BÚT QUỐC TẾ :

 

WIPC

INTERNATIONAL PEN, BROWNLOW HOUSE

50 – 51 High Bolborn – LONDON –WC 1V6ER  (UNITED KINGDOM)

Tel. + 44 (0) 20 7405 0338                 Fax. 44 (0) 20 7405 0339

Email: info@internationalpen.org.uk

Email : sara.whyatt@internationalpen.org.uk

 

PEN INTERNATIONAL UNITED KINGDOM

Email : Cathy.mccam@internationalpen.org.uk

 

ENGLISH PEN

FREE WORD CENTRE – 60 FARRINGDON ROAD

LONDON EC 1 R 3 G A (UNITED KINGDOM)

Tél. 020 7324 2525                                    Email. cat@englishpen.org

 

SWISS ITALIAN AND RETO-ROMANS MEN CENTRE SWITZERLAND

CP107,  6903 LUGANO, SWITZERLAND

Tel. +41 91967 1602       Email : p.e.n.lugano@ticino.com

 

INTERNATIONAL PEN FRIEND FRANCE

153 Avenue de Flandre, Apt 520     75019 PARIS (France)

Tel (+39) 39 31 66 34 06      Email :ipf@ipfeurope.com

 

PEN CENTRE SUISSE ROMAND SUISSE

Email : ergas@webcreatif.ch

 

PEN SUISSE ROMAN CENTRE

Email : cevex@infomaniak.cp

 

VIETNAMESE WRITERS ABROAD PEN CENTRE

6908 Valley Brock Drive    Falls Church, VA 22042 (USA) Tel. +1 (703) 534 7483

Website : www.vbvnhn.com        Email : sontung@cox.net

 

ĐÀI QUAN SÁT QUỐC TẾ CỦA CÁC LUẬT SƯ

 

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES AVOCATS( INTERNATIONAL OBSERVATORY OF LAWYERS)    8 RUE DU PRIEURE

31000 TOULOUSE (FRANCE)

Tel. + (0) 5 343317879       Email : oia@observatoire-avocats.org

Site : http://www.observatoire-avocats.org/contactez-nous/

 

SÁNG KIẾN THỂ HIỆN LƯƠNG TÂM NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI :

 

– HOA KỲ :

 

VIETNAMESE OVERSEAS INITIATIVE FOR CONSCIENCE EMPOWERMENT

1802 S St. NW

WASHINGTON, D.C. 2009 (U.S.A.)              Email : info@vietnamvoice.org

 

– ÚC ĐẠI LỢI :

 

VIETNAMESE OVERSEAS INITIATIVE FOR CONSCIENCE EMPOWERMENT

P.O. Box 440 – Canberra, NSW2166 (AUSTRALIA)         

Email : australia@vietnamvoice.org

 

ỦY BAN BẢO VỆ TÔN GÍAO HOA KỲ

 

U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS (USCIRF)

800 North Capitol Street, NW – Suite 790 – WASHINGTON, DC 20002 (USA)

Tel: 202 523 3240         Fax 202 523 5020      Email : communications@uscirf.gov

 

INTERNATIONAL CHRISTIAN CONCERN (ICC)

2020 Pennsylvania Ave  NW# 941 Washington, DC 2006   1846  USA

Email : icc@persecution.org

Phone : 1-800-ICC-5441 or 301-585-5915     Fax 1-301-585-5918

Website : http://www.persecution.org/contact-us

 

 

ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLATION DE LA TORTURE

7 rue Georges Lardennois     75019 PARIS

Tel. 33 (0) 140 40 4243               Fax. 33 (0) 140 40 4244      Email: acat@acatfrance

Site web : www.actfrance.fr

 

– FREEDOM NOW

Mr. JARED GENSER

1776K ST NW  – 8th FLOOR  – WASHINGTON, DC 20006 USA

Tel. +1 202 223 – 3733       Fax. +1 202 223 – 1006

Website : http://www.freedom-now.org/contact-us/

 

– FREEDOM NOW

Mr. KATRIMA EMMONS

P.O. Box 30155  BETHESDA, MARYLAND  20824 – 0155 (U.S.A.)

Tel : +1 (202) 320-4135                    Fax : +1 (202) 689-8507

 

FRONT  LINE – LA FONDATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES DEFENSES DES DROITS HUMAINS

81Main Street

Black Rock (Irlande)

Tel : +353 (0) 1212 3750   Fax : + 353 (0) 1212 1001  Email: info@frontlinedefenders.org

 

BUREAU EUROPEEN DE FRONT LINE

Square Marie – Louise 72    B – 1000 BRUXELLES (Belgique)

Tel : + 32 2 230 93 83   Fax : + 32 2 230 00 28   Email : euroffice@frontlinedefenders.org

 

HỘI HỒNG THẬP TỰ QUỐC TẾ

 

COMITE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE (CICR)

INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS

19 Avenue de la Paix   CH 1202 GENEVA (SUISSE)

Tel : + 41 (22) 733 20 57      Fax : + 41 (22) 734 60 01 Email : webmaster.qva@ircr.org

 

ỦY BAN THUỴ SỈ-VIỆTNAM

COMITE SUISSE VIETNAM

COSUNAM

CP353

1211 GENEVE 17 (SUISSE)                 Email : info@cosunam.ch

 

HIỆP HỘI ĐOÀN KẾT LAO ĐỘNG :

 

– AUSTRALIA WORKERS UNION

NATIONAL OFFICE  377-383 SUSSEX STREET

SYDNEY  NSW 2000 (AUSTRALIA)

Tel. +61 (2) 8005 3333      Fax. 02 8005 3300    Email : members@nat.awu.net.au

 

– LABOUR STAR

Tel. +44 7 846 571          Email : ericlee@labourstart.org

 

-UNION AID ABROAD APHESA

Level 3,  377-383 Sussex Street  SYDNEY  NSW  AUSTRALIA 2000 (AUSTRALIA)

Tel. +61 2 9264 9343                        Fax +61 2 9261 1118

Email: office@apheda.org.au       Web: http://www.apheda.org.au

 

-MARITIME UNION OF NEWAND

Level 1, Willis Street – Te  Aro

PO Box 27004  MARION SQUARE 6141 (NEW ZELAND)

Tel. (04) 385 0792      Fax. (04) 384 8766

http://www.finda.co.nz/business/listing/ynrt/maritime-union-of-new-zealand/email-advertiser

 

-TỔ CHỨC  ‘’ N G O ‘’

Mr. Syed HASSAM KAZIM

BP-5, lst Floor, Greater Kailash – ENCLAVE-II, NEWDELHI – 48 (INDIA)

Tel. 91-11-4143536  / 29226       Fax. 91-11-4143 5535

Email : syed@vaniindia.org              Email : info@vaniindia.org

 

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI :

THE WORK BANK

1818H STREET, NW – WASHINGTON, DC 20433 USA

Tél. (202) 473-10000                 Fax : (202) 477-6391

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: