Category Archives: Trấn Quốc

Chân dung hồ chí minh

37 năm ác mộng… Đồng bào ơi thức dậy đi thôi!

Trấn Quốc

Thống nhất rồi mà lòng dân vẫn ly tan

Thiếu hân hoan và đầy rẫy oán than

Băm bẩy năm rồi Việt Nam thống nhất

Mà Mẹ Việt ngày càng khóc ngất

Tiếp tục đọc

3 Không – Viết trong tháng tư đen

Ai gọi Hồ bằng bác

Phải gọi Mao Trạch Đông

Là ông nội nghe không

Còn Stalin là ông cố nội

Nếu không thì sẽ mang trọng tội

Tiếp tục đọc

NGŨ QUỶ THỜI CẬN ĐẠI

Trong Ngũ Quỷ ai là ác nhất?

Từ Gadaffi vừa mới mất

Ngược đến Osama  Bin Laden

Rồi Sadam Hussein

Hơi lâu rồi là hai trùm Cộng Sản:

Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đều mặt dày mày dạn

Xác ướp Hồ, Mao được trưng bầy triển lãm trước, sau

Ai là người được xếp hàng đầu?

Dù cả năm tên đều cực ác

Người ta thấy được Hồ Chí Minh có một điều rât khác

Tiếp tục đọc

Chân dung hồ chí minh

ÂM MƯU BIẾN HÀ NỘI THÀNH THÀNH PHỐ MAO TRẠCH ĐÔNG

Trấn Quốc [Thượng tuần tháng 9 năm 2010]

Xưa Cộng Nô bắt dân Việt mừng ngày Cách Mạng tháng mười Nga
Kêu gọi dân mừng sinh nhật Lenin và ”khóc Stalin hơn khóc thương cha”*
Nay chúng tổ chức ”Ngàn Năm Thăng Long” mừng ngày Cộng Tầu lập quốc
Ôi đau lòng thay Tổ Quốc Việt Nam ta

Chúng không đếm xỉa gì đến Tổ Quốc Việt Nam
Việt Nam đã có hơn bốn ngàn năm văn hiến
“Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa” của chúng mới chỉ được vài chục năm
Chúng đã mất gốc và không còn thể diện

Khi cướp nhà, bọn cướp làm giấy tờ lại, sang tên
Cũng vậy: Khi Cộng Nô cướp Miền Nam xong, chúng đổi Sài Gòn thành tên “Hồ Tặc”
Bọn Cộng Nô đã bắt chước một cách rất hèn
Giống Mỹ đặt thủ đô Washington, và Nga Sô đổi Sankt Petersborg thành Leningrad

Washington vẫn còn, nhưng Leningrad đã trở lại thành Petersborg
“Thầy” Lenin “xác bại danh liệt” rồi thì cũng sắp đến phiên “học trò” Hồ
Sài Gòn rồi sẽ được trả lại tên như ngày xưa cũ
Khi nước Việt được thoát ách Cộng Nô Tiếp tục đọc

Những ngày Quốc nạn