Category Archives: Thụy Khuê

Tội ác hồ chí minh: vụ án Nhân văn giai phẩm – Phần XVII – Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997) – Phần 1: giai đoạn trước 1954

Thụy Khuê

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường và bìa quyển “Un excommunié (Kẻ bị khai trừ)” xuất bản tại Paris năm 1992. DR

” Tôi không hề tham gia Mặt trận Việt Minh. Bao giờ tôi cũng là một người yêu nước, luôn luôn ưu tư đến việc giành lại độc lập cho đất nước. Tuy nhiên tôi tự xác định cho mình một vị trí là làm một người trí thức. Mà người trí thức, muốn độc lập, thì không nên tham chính. Người trí thức phải đứng về phía dân chứ không đứng về phía chính quyền“. Nguyễn Mạnh Tường.

Tội ác hồ chí minh: Vụ án Nhân văn giai phẩm – Phần thứ XVI – Phụ bản: Phạm Quỳnh và vụ án Nam Phong

Chân dung Phạm Quỳnh và ảnh bìa Nam Phong Tạp chí (DR)Thụy Khuê

Chân dung Phạm Quỳnh và ảnh bìa Nam Phong Tạp chí (DR)

” Dân Việt Nam chúng tôi, không thể ví như tờ giấy trắng được. Dân tộc chúng tôi là một quyển sách cổ đầy những chữ viết bằng một thứ mực không phai, đã mấy mươi thế kỷ nay; không có thuốc gì xoá hẳn được thứ chữ ấy đi. Không ai có quyền tự do muốn viết gì vào đấy thì viết được. Không thể đem in một thứ chữ ngoài lên trên các dòng chữ cũ được”.  Phạm Quỳnh.

Tội ác hồ chí minh: Vụ án Nhân văn giai phẩm – Phần XVII – Nguyễn Mạnh Tường, tiểu thuyết Une la nuit voix – Bài 1: cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản

“Chưa bao giờ ở nước ta và trong cả lịch sử loài người, một chính quyền dám khẳng định sự áp chế vô nhân đạo đến độ không đoái hoài đến nỗi đau khổ cá nhân và gia đình như thế. Chưa bao giờ, kể cả trong lúc thác loạn điên khùng nhất, một bạo chúa dám động đến quyền sở hữu cá nhân và đập vỡ viên gạch nền móng của xã hội loài người”. Nguyễn Mạnh Tường.

Trong buổi nói chuyện trên RFI tháng 9/1995, trả lời câu hỏi: Từ sự đoàn kết dân tộc thời toàn quốc kháng chiến 1946, đến thời kỳ phân hoá chia rẽ dân tộc chỉ có 10 năm. Tại sao? Nguyễn Hữu Đang giải thích:

Tiếp tục đọc

Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm

Thụy Khuê

Nhân Văn Giai Phẩm là phong trào đòi hỏi tự do dân chủ của văn nghê sĩ và trí thức miền Bắc, có tầm vóc lớn lao, khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức dập tắt vào tháng 6 năm 1958.
Từ 1959 cho đến nay, hai nguồn tư liệu tương đối đầy đủ về phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (NVGP) vẫn chỉ là: Cuốn Trăm hoa đua nở trên đất Bắc (THĐNTĐB) của Hoàng Văn Chí, do Mặt Trận Tự Do Văn Hoá, in ở Sàigòn năm 1959 và cuốn Bọn Nhân Văn Giai Phẩm trước toà án dư luận (BNVGPTTADL) của Nxb Sự Thật, in ở Hà Nội, cùng năm 1959.

Tiếp tục đọc

Tội ác hồ chí minh: vụ án Nhân văn giai phẩm – Phần thứ XVII – Nguyễn Mạnh Tường (1909 – 1997), bài 3: tiểu thuyết “Une la nuit”-II: vấn đề trí thức và độc tài đảng trị

Nguyễn Mạnh Tường  thời viết tiểu thuyết Une Voix dans la nuit (Tiếng vọng trong đêm) đầu thập niên 1990.

Thụy Khuê
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,

Nguyễn Mạnh Tường thời viết tiểu thuyết Une Voix dans la nuit (Tiếng vọng trong đêm) đầu thập niên 1990.

” Khi những thực thể sống động là con người phải mặc cùng một loạt đồng phục, cùng bước một nhịp, cùng hô một khẩu hiệu, cùng có một cử chỉ, thì những thực thể ấy đã trở thành người máy, sự tự động đã thay thế cho sự biến đổi, máy móc thay thế cho đời sống! Nhưng cuối cùng, không ai thành công trong sự máy móc hoá dân tộc mình mãi mãi. Trong mối song quan: chính quyền-dân chúng, không một người trí thức nào lựa chọn chính quyền, trừ phi họ bị những tham vọng đê tiện dẫn dắt. Ta đứng về phía dân chúng bởi vì chính ta là người dân.” (Nguyễn Mạnh Tường).

Tiếp tục đọc