Category Archives: Phan Văn Hưng

Sự thật ơi

Sáng tác: Phan Văn HưngNam Dao

Đồng Chiêm trong màu tang chế đau thương

Ai trở về xứ Việt

Nhạc: PhanVănHưng

Bạn Bè Của Tôi – Phan Văn Hưng

Bài ca tuổi trẻ – Phan Văn Hưng

Từ khắp những phương trời
Và muôn lối đi trong đời
Gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời

Tiếp tục đọc

Hai mươi năm

Sáng tác và trình bày : ca nhạc sĩ Phan Văn Hưng

20 years after the fall of Saigon in 1975. Video clips courtesy of “Accuracy in Media” and General Ngo Quang Truong’s family. Photos Courtesy of Nick Ut.

Chúng đi buôn …

Nhạc và lời : ca nhạc sĩ Phan Văn Hưng