Category Archives: Nguyễn Việt Nho

Huyền thoại Tiên Rồng

Nguyễn Việt Nho

I. THÁCH GIẢI

Nghe tiếng đồn anh người hay chữ
Nếu như anh giải thử nghe thông
Thì em sẽ lấy làm chồng
Diêu bông anh khỏi bỏ công đi tìm (1)!
Xin hỏi anh: loài chim loài rắn (2)
Rắn phủ (3) chim sao đẕng sinh con ?
“Trắng đen trăm trứng vuông tròn
Năm mươi theo Mẹ, nữa còn theo Cha”
Thì phải hiểu nghĩa là sao nhỉ ?
Và năm mươi (50) cái lý làm sao ?
Tại sao mình gọi “đồng bào” ?
Còn Rồng Tiên nghĩa thế nào hả anh ?

Em thưc tình công danh không chuộng
Cửa nhà to, ao ruộng cũng không
Chỉ mong sao được tấm chồng
Văn hóa Tiên Tổ người không hững hờ …

Tiếp tục đọc

Sách Ước

Nguyễn Việt Nho

(Sách Ước trinh nguyên không một chữ
Gậy thần đốt trúc có hai đầu CA DAO)

Rằng : Sách Ước là bộ Kinh Vô Tự
Là chúc thư không chữ truyền dòng
Sách chỉ dùng ký hiệu chứa ngầm trong
Những ý nghĩa của Âm Dương tương đối…
Bởi không chữ nên ít người lãnh hội
Vì qúa xưa nên mất mối dò tìm
Lại lờ mờ như thể tựa màng đêm
Nên lắm kẻ cho là huyễn thoại (1)…
Rằng sách Ước gồm hai chương, đại khái
Nay thất phu xin dịch lại chép ra đây:
Loại đầu tiên: sách thể bánh chưng, dầy (2)
Chứa 100 trứng như trăm con đen trắng:
Sách hình vuông do Ông tạo nặn
“45 con” gởi tặng đám theo Bà (3)
Sách hình tròn là sách để cho Cha

Tiếp tục đọc

Sử và huyền sử

Anh chỉ tin vào sử,
Chỉ tin vào “bia chữ” lưu truyền
Còn những lời bia miệng hão huyền
Sao chính xác bằng những gì sử chép ?
Còn chuyện: “Một Rồng một Tiên, một đào một kép
Của danh nhân nào đó chép thành tuồng
Ý nghĩa gì, sao anh lại nhắc luôn ?
Chỗ quen biết tôi muốn nghe lời thực” ?!”

Thật khó nói, nhưng thôi xin gắng sức:
(Lời không lời (1), đâu dễ dẫn bằng lời ?!)
Tôi có điều muốn thử hỏi anh chơi
Nếu không đúng xin mong anh tha thứ: Tiếp tục đọc

Đâu là mẫu Người của Văn hóa Việt ?

Hợp mặt văn hóa kỳ 4 ‘PHONG CHÂU MỞ HỘI TIÊN RỒNG’ do nhóm Vietology của GS Trương Bổn Tài tổ chức tại San Jose, GS Lưu Văn Vịnh có đưa ra tiêu chuẩn HIỀN LÀNH làm đại diện cho mẫu người của Văn Hóa Việt và lấy Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm làm người tiêu biểu. Theo tôi, nói thế chưa được chính xác, giờ muốn thưa lại cùng GS các điểm sau đây:

1.     Về Văn Hóa Việt Với Con Lý Số Chỉ Ra Mẫu Người Văn Hóa:

Điều đặc biệt hơn mọi nền văn hóa của nhân loại, Văn Hóa Việt có hai nhánh văn hóa: VĂN HÓA HỮU NGÔN (VHHN) và VĂN HÓA VÔ NGÔN (VHVN)

@ Văn Hóa Hữu Ngôn: dùng lời nói và chữ viết để diễn ý. Đây là thể loại văn hóa thông dụng cho cả Đông Tây, xưa và nay. Cái đáng nói của văn hóa nầy là nó được xây dựng trên ý niệm của con người đặt lên trên sự vật: “Người là thước đo mọi sự” Protagoras. Tiếp tục đọc