Category Archives: Tài liệu – Lịch sử

Tổng thống Ngô Đình Diệm


Tiếp tục đọc

The Soul of Vietnam

The Vietnamese National Flag and Antherm

Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam

Đây là tiếng nói của muôn Dân gửi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cố đô Huế


Tiếp tục đọc

Đại Chiến Bạch Đằng

Được thầy giáo Phạm Văn Bảy khuyến khích đi theo con đường làm hoạt hình lịch sử vì mảng đề tài này khá hiếm. Do đam mê, sáu bạn trẻ (Vũ Đức Thịnh, Đinh Ngọc Chính, Nhữ Thị Thuỳ Diệp, Nguyễn Thanh Đức, Trần Hậu, Đặng Minh Quyền) đã hào hứng tìm kiếm nhiều tư liệu qua sách, tranh ảnh, Internet mà không lo ngại gì về đề tài khó và kén người xem.

Tiếp tục đọc

Trò cướp ruộng của hồ chí minh