Category Archives: Tiền chiến

Tong Biet

Mắt Buồn (Phạm Đình Chương, thơ: Lưu Trọng Lư) – Quỳnh Giao

Thuở Ban Đầu (Phạm Đình Chương) – Quỳnh Giao

Đôi Mắt Người Sơn Tây (Phạm Đình Chương) – Hoài Bắc

Đêm Màu Hồng (Phạm Đình Chương) – Ban Thăng Long

Đêm Màu Hồng (Phạm Đình Chương) – Ban Thăng Long (Hoài Trung – Hoài Bắc – Thái Thanh) – Video “Mộng Dưới Hoa” (c) AuVi Productions 1991

Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng (Phạm Đình Chương) – Hợp Ca

Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng (Phạm Đình Chương) – Kim Tước – Mai Hương – Quỳnh Giao – Anh Ngọc – Hoài Trung – Hoài Bắc – Video “Mộng Dưới Hoa” (c) AuVi Productions 1991

Mộng dưới Hoa – ca sĩ Hùng Cường

Trích đoạn phim Nắng Chiều