Category Archives: Thính phòng

Besame Mucho

James Last – Besame Mucho 1978

Tico Tico

Tico Tico Fortissimo- Guitar Quartet

Nắng đẹp miền Nam

Tạ ơn Em

Happy Birhday USA July 4

More Than I Can Say – Leo Sayer

One of the most requested song of its time. It still sounds new!

Lá đổ muôn chiều

Lá Đổ Muôn Chiều được viết vào đầu năm 1954.
Toàn bộ sáng tác của Đoàn Chuẩn, gồm 16 bài – luôn có tên Từ Linh bên cạnh trong phần viết lời.
Người ta thường gọi ông là “Nhạc sĩ của mùa Thu” vì đến 2/3 sáng tác của ông đều phảng phất hình ảnh mùa Thu và được viết vào những lúc “Lá đổ muôn chiều” và rồi cũng như “Chiếc lá cuối cùng”, vào một ngày cuối Thu năm 2001, Ông đã vĩnh viễn ra đi tại tư gia trên đường Cao Bá Quát, Hà Nội, để lại biết bao thương tiếc.

Tiếp tục đọc

Chiếc lá cuối cùng

Tôi muốn hỏi tại sao

Hãy yêu như chưa yêu lần nào

Mẹ hiền yêu dấu

Mẹ từ bi

nhạc lời NGHIÊU MINH
tiếng hát Hồng Ngọc

Mẹ Cội Nguồn

Beautiful Orchids – Nguyệt cầm

Nguyệt cầm