Category Archives: Nhạc chế

Nhạc chế: Nghị quyết 36

Con cháu thằng Cuông, quân việt cộng. Những tên việt gian láo mà hèn. Mới hôm nào đây tụi mày la chí chó, chửi dân hải ngoại, người lưu vong, phát ngôn những lời láo lếu. Nay nhân dân vượt biên ra hải ngoại, giàu sang có quá nhiều đô-la nên bầy cộng nô ước mong, muốn được mà làm quen.

Tiếp tục đọc

Một mai gia từ vũ khí – Nhạc chế: Biệt thự ở Dubai của nguyễn tấn dũng

Rồi có 1 ngày, 1 ngày, dân nước Việt 3 miền vùng lên, cùng vùng lên diệt quân bán nước cộng nô. Quân Việt cộng kia, giặc cộng kia đã bao năm áp bức người dân, lũ hôi tanh khát máu hại dân, đã bao năm, máu dân tuôn bởi Việt cộng cướp mất nhân quyền.
Tiếp tục đọc

Hận Đồ Bàn – Nhạc chế: súc vật hồ chí minh – nông đức mạnh

Thằng Minh râu, loài quái thai, tên lũ quân việt cộng, hại nước Nam, đưa nước Việt trong tối tăm ngục tù. Thằng công an, đòi hối lộ, hiếp đáp dân người Việt, đàn áp dân, như chó điên, quái thú, quân giặc Hồ.

Tiếp tục đọc

Quê hương tôi

Tổ quốc réo gọi

Từ Bắc vô Nam

Tội Đồ Dân Tộc

Phố đêm

Nhạc chế: Phố Đêm – hồ chí minh tội đồ Dân Tộc bán nước buôn dân cho tàu

Chính mi, mày lừa nhân dân, mày sẽ đem toàn dân tiến vào đại đồng.
Chính mi, mày thằng gian dâm, mi hiếp nàng Xuân rồi, đảng gào mi trinh tiết.
Nhân dân làm chủ sơn hà, nhưng sao nghèo đói muôn đời.
Chính quyền toàn là lưu manh, mà còn rêu rao, vì đời lo toan.

Tiếp tục đọc

Tổ quốc lâm nguy

Cười lên đi em ơi !

Mậu thân xứ Huế 1968

Nhạc chế: quốc ca CHXHCNVN

Tiếp tục đọc