Category Archives: Bán nguyệt san Tự do ngôn luận

Giết người quá dễ !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 209 (15-12-2014)

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã lưu danh thơm trong lịch sử tư pháp Việt Nam nhờ bài “Qua những sai lầm trong Cải cách Ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo” đọc tại Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30-10-1956. Trong bản văn lịch sử này, ông mạnh mẽ phê phán rằng cuộc CCRĐ đã được thực hiện với phương châm sắt máu “thà chết 10 người oan còn hơn để sót một địch”; phương châm ấy đi ngược với quy tắc cơ bản của pháp luật, trong trường hợp này là “thà 10 địch sót còn hơn một người bị kết án oan”! Ông còn cho biết nhiều quy tắc pháp lý khác đã bị cuộc CCRĐ vi phạm, chẳng hạn: “Muốn kết án một người phải có bằng chứng xác đáng”; “Thủ tục điều tra, xét xử phải bảo đảm quyền lợi của bị can. Bị can có quyền nhờ luật sư bào chữa. Phải tôn trọng bị can trong quá trình truy tố và xét xử; khi bị can ra trước tòa không được xiềng xích và không được dùng nhục hình”. Bất hạnh thay, chính bài phát biểu này đã chấm dứt sự nghiệp của ông và khiến ông bị Hồ Chí Minh cùng đảng Cộng sản đày đọa bản thân lẫn gia đình cho đến chết.
Tiếp tục đọc

Độc quyền lãnh đạo, độc hữu tài nguyên, độc dụng công lực !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 165 (15-02-2013)

Hiến pháp đúng nghĩa của mọi nước dân chủ văn minh là một «khế ước xã hội » (nguyên từ của triết gia Jean-Jacques Rousseau) xác định các quyền của nhân dân và nghĩa vụ của nhà nước qua các điều khoản kết thành một thể thống nhất, chặt chẽ. Trong các nước độc tài lạc hậu thì trái ngược, cái được gọi là «Hiến pháp» lại xác định các quyền của nhà nước và nghĩa vụ của nhân dân, cũng qua nhiều điều khoản kết thành một thể chặt chẽ, thống nhất. Thật ra đó chỉ là cương lĩnh của chính đảng độc tôn đang nắm trọn quyền thống trị quốc gia dân tộc.
Cái mà thường dân ngây thơ và trí thức lầm lẫn gọi là «Hiến pháp» của Việt Nam dân chủ cộng hòa (1959) rồi của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1980 và 1992), nơi đảng Cộng sản mặc sức tung hoành, làm mưa làm gió suốt gần 60 năm qua, cũng chỉ là cương lĩnh của đảng không hơn không kém. Nó càng lúc càng củng cố quyền lực mạnh mẽ cho nhà nước (tức cho đảng) và gia tăng các nghĩa vụ ngặt nghèo cho nhân dân. Điều này nay thấy rõ hơn nữa trong «Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013» đang được gởi ra công luận để gọi là «lấy ý kiến» nhân dân (chứ không phải để được nhân dân phúc quyết).
Tiếp tục đọc

Một đất nước ngày càng vô pháp luật !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 151

Trong bất cứ quốc gia nào, theo nguyên tắc, luật pháp được đặt ra từ sự thỏa thuận chung và nhắm điều hòa mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, quan hệ giữa nhân dân với nhà nước, sao cho xã hội an bình trật tự và phát triển; ngoài ra còn để bảo vệ hữu hiệu các quyền tự do chính đáng của công dân và kiểm soát chặt chẽ quyền lực của nhà nước, không để xảy ra tình trạng độc tài hay vô chính phủ. Trong các quốc gia cộng sản, sự việc diễn tiến ngược lại: luật pháp chủ yếu bảo vệ, gia tăng quyền lực nhà nước và kiểm soát chặt chẽ -có khi triệt tiêu hẳn- các quyền tự do chính đáng của công dân, đưa đến tình trạng độc tài đảng trị. Wikipedia tiếng Việt, do Hà Nội biên soạn, đã xác nhận điều này: “Luật pháp dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền”

Tiếp tục đọc

Con đường nào cho tương lai Việt Nam ???

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 150 (01.07.2012)

Mấy chục năm trời nay, đảng Cộng sản luôn mồm khẳng định Việt Nam đang “đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn, tức con đường xã hội chủ nghĩa”. Như trong bài phát biểu tại Cuba ngày 09-04-2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thản nhiên lên lớp cho 2 anh em nhà Castro rằng: “Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng CSVN luôn luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của ĐCS và nhân dân VN; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng VN”. Tiếp đó, tại lễ kỷ niệm 122 năm sinh nhật Hồ Chí Minh (19-5-2012), Phó Bí thư Thường trực thành Hồ là Nguyễn Văn Đua đã đắc chí phát biểu: “Đi theo con đường đúng đắn mà Đảng ta, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, cách mạng nước ta tiếp tục phát triển, giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; sự nghiệp đổi mới đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đưa đất nước ta từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam”. Nhưng thực tiễn có minh chứng xác nhận những lời lẽ hùng hồn của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Đua hay không thì ngoại trừ các kẻ bị tâm thần, mọi người đều quá thấy rõ.

Tiếp tục đọc

Tiếp tục đè đầu, bịt miệng, móc túi, thắt dạ dày nhân dân !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 147

Bị đè nặng bởi một quá khứ đầy tội ác đối với nhân dân và đất nước, bị lạc hướng vì những sai lầm do cuồng tín vào một chủ thuyết mà cả nhân loại đã phỉ nhổ, bị suy yếu vì những thất bại về kinh tế, tài chánh, văn hóa, vì thói khiếp nhược trước đàn anh Tàu cộng và vì sự chống đối của mọi tầng lớp nhân dân, chế độ Cộng sản Việt Nam đang nhìn thấy ngày tàn của nó đến gần. Thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn, nhưng không sáng suốt trả mọi quyền cho nhân dân theo gương Miến Điện, trái lại vẫn mù quáng trong não trạng Cộng sản là sính độc tài, gian dối và bạo lực, tập đoàn Ba Đình Hà Nội tiếp tục giở thói đè đầu, bịt miệng, móc túi và thắt dạ dày nhân dân.

Tiếp tục đọc

Tôi tớ của ai ???

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 146 (01-05-2012)

Tâm thức nô lệ, tâm địa tôi tớ không xa lạ gì với người Cộng sản. Trên lý thuyết, đảng Cộng sản chủ trương tạo ra cho thành viên của mình một bản tính mới, bên cạnh nhân tính vốn bẩm sinh nơi mọi con người. Bản tính mới ấy gọi là “đảng tính” vốn đòi hỏi tuân lệnh cấp trên vô điều kiện. Điều này đã bị vạch trần trong chương 1 cuốn “Cửu bình” (Chín bài bình luận về đảng CS Trung Quốc). “Đòi hỏi đầu tiên và quan trọng nhất của mọi thành viên ĐCS và những ai bị ĐCS thống trị là phải tuân lệnh vô điều kiện. Ở Trung Hoa, phần lớn dân chúng đều biết đến nhân cách kép của các thành viên ĐCS. Trong khung cảnh riêng tư, họ là những con người bình thường với những cảm xúc hạnh phúc, giận dữ, buồn phiền và hân hoan.

Tiếp tục đọc

37 năm cướp bóc vật chất lẫn tinh thần !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 145 (15-04-2012)

“Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc…”, lời nói đi vào lịch sử ô nhục ngàn đời của đảng CSVN từ miệng tổng bí thư Lê Duẩn đã toát lên được bản chất và mục tiêu của cái gọi là “cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” mà Hà Nội sắp tổ chức kỷ niệm lần thứ 37. Đánh cho Liên Xô bành trướng đế quốc CS khắp toàn cầu theo dự tính của Stalin! Đánh cho Trung Quốc mở rộng bờ cõi Đại Hán xuống Đông Nam Á theo ý đồ của Mao chủ tịch! (Đang khi Đông Đức không hề có ý định chiếm Tây Đức và Bắc Hàn chẳng nuôi mộng chiếm Nam Hàn). Đoàn quân dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN năm nào thành ra chỉ là một lũ đánh thuê! Đánh thuê nên khi chiến thắng tháng 4-1975, chỉ làm có mỗi một việc là ăn cướp! Cướp cho bõ những năm tháng dài thiếu thốn tại miền Bắc vì vừa do dồn sức cho cuộc xâm lăng, vừa do điều hành kinh tế tồi tệ kiểu CS. Cướp cho bõ những tháng ngày đói khổ trong các cánh rừng thuộc dãy Trường Sơn, chỉ sống bằng lời thơ hay bản nhạc ru ngủ chết người của những tay bồi bút kiểu Tố Hữu.

Tiếp tục đọc

Chỉnh Đảng – Âm mưu và trò hề !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 143 (15-03-2012)

Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, khi lý giải về sự liêm chính, bất tham nhũng của bộ máy nhà nước (đồng thời là của đảng ông) ở Singapore (vốn lừng danh khắp thế giới), đã cho biết có 3 nhân tố: một chế độ lương bổng xứng đáng để người ta không cần tham nhũng, một định chế pháp luật nghiêm minh để người ta không dám tham nhũng, và một nền giáo dục lương tâm đầy đủ (nhờ tôn giáo) để người ta không nỡ tham nhũng!

Đảng Cộng sản Việt Nam, do phải nuôi dưỡng 4 bộ máy quản lý đất nước rất cồng kềnh (bộ máy đảng, bộ máy chính quyền, bộ máy công an, bộ máy Mặt trận) nên không thể trả lương đủ sống.

Tiếp tục đọc

Vụ Tiên Lãng phơi bày bộ mặt chế độ cai trị của Cộng sản Việt Nam!!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 141 (15-02-2012)

Vụ Tiên Lãng với hai anh hùng nông dân Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý sẽ đi vào lịch sử đấu tranh của Dân tộc. Cho đến hôm nay, theo đánh giá chung, đó là một vụ việc chiếm nhiều kỷ lục: Kỷ lục về tính nhạy cảm (khiếu kiện đất đai), về sự tuyệt vọng cùng đường (nạn nhân chống lại bằng mìn và súng), về thói nhẫn tâm (cưỡng chế áp Tết với kiểu lột sạch), về sự vận dụng vô quy tắc (điều động công an lẫn quân đội), về biện pháp khắc nghiệt (phá nhà, cướp của, đánh người, tống ngục), về những phát ngôn ấn tượng (lầu nhìn ra chòi, trận tập kích đáng lưu sách sử!), về tài đổ vấy và dối trá (dân bức xúc phá nhà! thủ phạm xây boong-ke cố thủ!), về thói quan liêu ngạo mạn (gia cư bị hủy phải lo báo cáo trước!), về tầm mức phạm pháp của nhà cầm quyền (không đối thoại, không đền bù, không phương án hậu thu hồi), Tiếp tục đọc

Mất để được – Được để mất !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 140 (01-02-2012)

Vụ Đoàn Văn Vươn (05-01-2012) từ gần tháng nay đã gây chấn động nơi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước trên nhiều điểm. Trước hết là thiên tài khai phá của kỹ sư kiêm nông dân Đoàn Văn Vươn, vốn đã dám thách thức thiên nhiên qua việc lấn biển, ngăn sóng, chặn bão, trồng rừng và lập đầm nuôi trồng thủy sản. Thứ hai là hành động đàn áp nhiều kiểu của nhà cầm quyền, từ âm mưu chiếm đoạt đất đai người khác của hai anh em chủ tịch huyện Tiên Lãng xã Vinh Quang, lối sử dụng lực lượng công an quân đội để cướp bóc tài sản dân lành, việc đánh đập thân nhân và tra tấn thể xác những kẻ bị tước của đang chịu giam giữ, việc ngang nhiên tàn phá nơi cư trú rồi mau chóng vét sạch công lao nuôi trồng thủy sản của họ, đến chuyện truy tố các nạn nhân với tội danh ghê gớm “giết người”, lời tuyên bố lếu láo của phó chủ tịch thành phố Hải Phòng nhằm chạy tội cho đàn em, giọng điệu khoác lác của giám đốc công an về cái gọi là “chiến dịch cưỡng chế, hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay đẹp”, và sự bất động dung túng của cấp trên trước sai lầm của cấp dưới (không cách chức đình việc ngay bọn thủ phạm để điều tra).

Tiếp tục đọc

Chính nhân và ác nhân !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 138 (01-01-2012)

Sự ra đi gần kề nhau (17-18/12/2011) và gây chấn động toàn cầu của hai nhân vật quốc tế là cựu Tổng thống Tiệp Vaclav Havel và đương kim Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-Il đã làm cho thế giới nhớ lại rằng: từ khi chế độ Cộng sản xuất hiện trên trái đất (sau “cách mạng” Nga 1917) với kiểu cai trị cực quyền, cực gian, cực bạo chưa từng có, nó đã tạo nên nhiều nhân vật in dấu vết rất sâu đậm lên lịch sử theo hai chiều hướng: một là những tên ác nhân đồ tể giết hàng triệu đồng bào không ghê tay và đẩy toàn thể đất nước mình vào thảm họa, hai là những bậc chính nhân cứu tinh giải thoát nguyên cả một hay nhiều dân tộc đang rên siết dưới ách khủng khiếp của búa liềm và ra tay triệt hạ cái chế độ khốn nạn nhất hành tinh đó. Cuộc sống và ngôn hành của họ cũng gây ra nơi nhân loại những tình cảm hết sức sâu sắc: hoặc nguyền rủa không tiếc lời hoặc tôn vinh vô cùng long trọng. Và có thể nói đây là nét đặc trưng của lịch sử nhân loại thế kỷ 20 và 21.

Tiếp tục đọc

Nhận định tổng kết cuối năm 2011 về tình hình Nhân quyền tại Việt Nam

Kính gửi:

‒ Toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

‒ Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tự do.

Toàn thể nhân loại đang sống trong bầu khí kỷ niệm 63 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp 1948 (cùng với hai văn kiện khai triển nó là các Công ước về quyền Dân sự, Chính trị, Kinh tế, Xã hội và Văn hóa). Đây là những tài liệu quốc tế quan trọng khẳng định rằng 5 loại quyền nói trên là biểu trưng đích thật của văn minh nhân loại hiện thời, là bổn phận cấp thiết mà các chính quyền phải thực thi và là thành tựu chủ yếu mà các quốc gia phải nỗ lực đạt cho được.

Tiếp tục đọc