Daily Archives: 06.10.2012

Dân Biểu Cộng Hòa Mỹ nói về cấy ghép nội tạng bất hợp pháp tại Trung Cộng

Phương Tôn dịch

Vào ngày 18.09 tuần qua, Christopher H. Smith một Dân Biểu thuộc đảng Cộng Hòa thuộc bang New Jersey tại Mỹ và cũng là chủ tịch Ủy Ban „U.S. Congressional-Executive China Commission“ và tiểu ban „House Foreign Affairs subcommittee on Africa, global health and human rights“ đã viết một bài chính luận trên tờ Washington Times về vấn nạn nhà nước Bắc Kinh nhắm mắt làm ngơ cho việc đánh cướp nội tạng của tử tội để dành cho „kinh doanh“ cấy ghép nội tạng.

Tiếp tục đọc