Daily Archives: 24.09.2012

Công an bắt con anh Điếu Cày

Công an bắt cóc Nguyễn trí Dũng con trai blogger Điếu Cày ngay tại nhà, trong ngày ra tòa của Cha mình, đúng là lủ csVN hèn hạ , nó bịt miệng vì sợ Dũng kêu oan cho Cha