Daily Archives: 06.08.2012

Những điều bạn cần nhớ và cần học thuộc lòng, điều này luôn là có lợi cho bạn

Điều 53

Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
——————————————
Điều 69

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.
——————————————
Điều 71

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

Tiếp tục đọc

Công an ngăn lối vào chùa Liên Trì

An Thanh – VRNs (06.08.2012) – Sài Gòn – Có khoảng 50 công an, an ninh, mật vụ tìm cách ngăn chặn không cho bất kỳ ai vào chùa Liên Trì, nằm trên đường Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2, Sài Gòn. Nhưng cũng có 50 người bằng mọi cách vào được trong chùa để dự lễ thành đạo của Quan Thế Âm Bồ Tát (theo Kinh Đại Thừa, ngày 19.06 Âm lịch hàng năm là ngày thành đạo).

Công an, an ninh, mật vụ là con gì?

Nhà Nước

(gởi tập đoàn tư bản đỏ VC , đã và đang bán nước Việt Nam cho Tàu cộng)

Ông ở phía nào hở ông nhà nước ?
Phía dân đen, phẫn uất, chống quân Tàu
Hay phía ngoại bang, bọn người xâm lược
Mà với đồng bào ông lại thù sâu ?

Ông ở phía nào, sao Tàu chiếm biển
Cướp thác,rừng, cướp đảo, giết ngư dân
Ông vẫn nhởn nhơ như không hề biết
Chỉ biết làm giàu, gian ác, bất nhân ???

Tiếp tục đọc

Phải vượt lên trên nỗi sợ hãi

Huỳnh Thục Vy (Danlambao)

Ba giờ chiều ngày 4 tháng 8 năm 2012, anh chị em chúng tôi rời chỗ trọ ở đường Thanh Long, đi vòng theo các con phố Đà Nẵng hướng về Quảng Nam. Gia đình tôi có việc nhà nên cuối tuần ra đây, chúng tôi không có ý định biểu tình vì cho rằng sẽ không thể có một cuộc biểu tình ở thành phố nổi tiếng “yên tĩnh” này.

Tiếp tục đọc