Daily Archives: 22.07.2012

Phỏng vấn cụ bà Lê Hiền Đức vào ngày 22.07.2012

Cụ Lê Hiền Đức trả lời LIVE trước khi đi biểu tình. Lời nhắn đến Thanh Niên VN:
Biển Đông đang dậy sóng – Xin đừng vô cảm (8h15)