Daily Archives: 09.07.2012

Dân biểu Hoa Kỳ Frank Wolf đòi bãi nhiệm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vì không có tiến bộ về Nhân quyền, Dân chủ

Phóng sự Khai mạc Đại hội Hành hương 2012

Nhóm Thông Tín Viên SBTN Chính Trị – Xã Hội tại Oregon
Tường Thuật: Thành Tín – Thực Hiện: Quang Trung (Nhóm Thông Tín Viên SBTN Oregon) Phóng sự Khai Mạc và Thánh Lễ Kính Ðức Mẹ La Vang trong Ðại Hội Hành Hương lần thứ 37 do Giáo xứ Ðức Mẹ La Vang tổ chức tại thành phố Portland – Oregon. Hướng về Đại hội Hành Hương Kỷ Niệm lần thứ 37 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại thành phố Portland, OREGON! Khách hành hương từ các tiểu bang khắp nơi như California, Texas, Canada và nhiều giáo dân thuộc các cộng đoàn trong tiểu bang Washington đã về tập trung tại Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á ngày thứ sáu 6 và 7 tháng 7 năm 2012.

Tiếp tục đọc