Daily Archives: 20.06.2012

Đốt Cờ Máu Việt Cộng

Đốt cho cháy tấm hình giặc Hồ.
Xé cho nát lá cờ tội đồ.
Đồng bào ơi về đây chung lo.
Cùng hòa vang câu hát “TỰ DO”

Tiếp tục đọc

Advertisements

Vũ trụ lớn cỡ nào ?

Thưa quí bạn, đoạn video clip nầy giúp chúng ta hình dung được vũ trụ lớn bao nhiêu. Câu trả lời là cho tới bây giờ không ai biết hết. Về không gian con người và cả trái đất chưa lớn bằng con vi trùng so với độ lớn của vũ trụ.

Tiếp tục đọc