Daily Archives: 06.06.2012

Quê hương tôi hình chữ S hiền lành

Ít khi làm thơ về quê hương

không có nghĩa tôi không còn nhớ

không còn thương, còn mến đến quê hương

quê hương tôi gộc gầy mảnh khảnh

dáng cong cong hình chữ S hiền lành

hãy đưa tôi hình bản đồ thế giới

hay quả địa cầu chi chít đủ quốc gia

chỉ anh xem tôi biết rõ rành rành

quê hương tôi ở miền đông nam Á

năm 91 đi thăm qua châu Á

Tiếp tục đọc