Daily Archives: 03.06.2012

Báo chí cách mạng lá cải Việt Nam

4t1.jpgHuỳnh Ngọc Chênh

Nó tự nhận nó là chính thống, giang hồ gọi nó là lề phải, là lề đảng. Nhưng đúng tên của kẻ sinh ra nó gọi nó là cách mạng.
Nó chính là hệ thống báo chí. Tức là những cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền, do nhà cầm quyền cấp phép và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Nó là nền báo chí cách mạng Việt Nam mà ngày 21.6 sắp tới đây là ngày giỗ của nó.
Tất cả là báo chí cách mạng nhưng có báo được bao cấp toàn diện, được bao tiêu sản phẩm, có báo được bao cấp một phần, có báo tự bươn chải với thị trường để kiếm sống.
Trong những tờ báo tự bươn chải để kiếm sống, có tờ kiếm sống được, có tờ đã chết, có tờ sống ngoắc ngoải, có tờ mới sinh ra đang tìm cách quậy lật.
Tiếp tục đọc

Báo Quân đội Nhân dân giảng bài cưỡng chế….

Kinh nghiệm giải quyết “điểm nóng” trong thu hồi đất và tranh chấp đất đai: Kiên trì vận động, thuyết phục người dân 
QĐND – LTS: Tại Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có nhiều điển hình được giới thiệu trong Hội nghị. Đáng chú ý là những kinh nghiệm “hạ nhiệt” thành công ở những “điểm nóng” thu hồi đất và tranh chấp đất đai ở một số địa bàn, nhờ lãnh đạo, chính quyền có ý thức học tập tác phong sâu sát của Bác Hồ, biết lắng nghe ý kiến cơ sở, nhất là ý kiến của nhân dân, để hiểu đúng và nhờ vậy mà giải quyết được đúng. Kể từ hôm nay Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu tới bạn đọc một số kinh nghiệm tiêu biểu.
Tiếp tục đọc