Daily Archives: 28.12.2011

Người Việt không bị Hán hóa

Ngô Nhân Dụng

Cả tuần nay người Việt trong và ngoài nước kháo nhau về chuyện 5 sao với 6 sao. Ông Mao Trạch Ðông đặt ra cờ 5 sao có ý nói đảng cộng sản của ông ta (sao lớn) lãnh đạo bốn giai cấp xã hội (4 sao con).

Có người lại nói 5 ngôi sao đó tượng trưng 5 chủng tộc: Hán (sao lớn), và Mãn, Mông, Hồi, Tạng (4 sắc dân nhỏ). Giải thích như thế để suy ra là khi cho trẻ con Việt Nam cầm cờ 6 sao đi đón ông Tập Cận Bình, ông Nguyễn Phú Trọng muốn nói Trung Quốc có 6 chủng tộc; ngôi sao thứ sáu mới thêm vào là giống dân Việt! Ví thử lúc ông Bush hay ông Obama sang Việt Nam mà thấy các học sinh cầm lá cờ Mỹ vẽ 51 ngôi sao thì chắc người mình cũng tha hồ suy diễn đùa cợt như vậy! (Cờ nước Mỹ có 50 ngôi sao, cho 50 tiểu bang).

Tiếp tục đọc

Cuối Năm Nhớ Bạn

chuyển thể thơ tự do cuả Nguyễn Thanh Khiết
tháng 12 năm 2011

Dăm bưã nưã cuối năm tết đến
Tao bồn chồn lấn bấn chẳng yên
Phận nghèo nên đếch có tiền
Làm quà gửi tặng bạn hiền ngày xưa

Gió đông thổi ngày đau tháng nhói
Thương thằng ngoài Quảng Trị Đông Hà
Bình Long Bình Giã xót xa
Những thằng què quặp mịt mù giang san

Gò lưng gánh thân tàn ma dại
Cho các ông tướng soái công hầu
Binh nhì lính bét xương khô
Vết thương lên sẹo từ lâu máu ngừng

Tiếp tục đọc