Daily Archives: 26.12.2011

Thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp công dân Bùi Thị Minh Hằng

Người hăng hái tham gia biểu tình chống xâm lược Trung Quốc vô cớ bị bắt đi cải tạo

Thư cho những thằng chống nạng

Dăm bữa nữa là cuối năm – Tết tới
tao bồn chồn đi đứng chẳng thể yên
nghĩ đến tụi bây – mà “đếch” có tiền
để làm chút quà ngày tư ngày tết
gió đông thổi, thương thằng ngoài Quảng Trị
cuối năm về, nhớ mấy đứa Bình Long
những thằng đui què từng gánh núi sông
giờ tàn lụi một đời trên đất giặc
tội tụi mầy, thằng binh nhì, binh bét
“vạn cốt khô” cho tướng soái, công hầu
vết thương xưa máu ngừng chảy từ lâu
còn đau mãi – vì bị đời quên lãng
Tiếp tục đọc