Daily Archives: 24.09.2011

Bí Ẩn Về Quyền Lực Và Tình Ái Của Hồ Chí Minh

Trần Viết Đại Hưng

LTS: Dưới đây là bài viết khởi đầu của cuốn sách biên khảo “Bí Ẩn Về Quyền Lực và Tình Ái Của Hồ Chí Minh,” một cuốn sách mà tác giả Trần Viết Đại Hưng đã công phu sưu tập các tài liệu mới khai quật về cuộc đời ông Hồ. Bài giới thiệu sách như sau.

Trong mấy chục năm nay, guồng máy tuyên truyền của Hà Nội đã làm cho nhân dân Việt Nam và thế giới nghĩ về ông Hồ chí Minh như một ông thánh sống, suốt đời hy sinh cho nước cho non nên không lập gia đình và quyền uy, quyền lực của ông coi như tuyệt đối trong chức vu. Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước. Tiếp tục đọc

Người Việt hải ngoại có thể Truy tố tội ác Cộng sản trước các Tòa án Quốc tế không ?

PARIS, ngày 23.9.2011 (QUÊ MẸ) – Trong thời gian qua, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam nhận được rất nhiều thư của bạn đọc khắp năm châu gửi về hỏi Người Việt hải ngoại có khả năng Truy tố tội ác Cộng sản trước các Tòa án quốc tế không ? Nếu được thì phải làm sao, làm gì ?

Thật thế, từ 20 năm qua nhiều cá nhân hay đoàn thể công bố ý định thu tập hồ sơ và đưa Cộng sản Việt Nam ra kiện trước Tòa án quốc tế về những tội ác mà Đảng vi phạm đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc Cải cách Ruộng đất, Mậu Thân Huế, v.v… Tuy nhiên cho tới nay, chưa thấy các cá nhân hay đoàn thể ấy công bố việc kiện tụng ấy đi đến đâu, thành quả ra sao.